Metodická príručka pre pracovníkov s mládežou

Príručka aktivít, ktorá vám umožní otvárať s mladými témy ako jedlo, migrácia a média s prepojením na náš každodený život tu a teraz.

Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Globálne prepojenia nám otvárajú nové príležitosti, no prinášajú tiež množstvo výziev. V každodennom živote využívame produkty z celého sveta, na ktorých sme často závislí. Hoci si to niekedy neuvedomujeme, na tieto výhody sa viaže aj zodpovednosť voči ľudom a životnému prostrediu v iných krajinách.

Čo to obnáša byť svetovým občanom? Čo môžeme spraviť, aby sa sen o globálnej spravodlivosti a prosperite stal skutočnosťou? Ako môžu pracovníci s mládežou prispieť k diskusii o globálnych témach a akú podporu k tomu potrebujú?

Tieto a mnohé ďalšie otázky sme si kládli v rámci medzinárodného projektu Aktívne občianstvo s globálnym rozmerom, v rámci ktorého vznikla metodická príručka obsahujúca 21 aktivít,ktoré sa viažu na témy jedlo, migrácia, médiá a využívanie vizuálnych materiálov. Osem z nich bolo preložených do slovenského jazyka. Aktivity sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií vo veľmi komplexnej a teoretickej rovine.

Globálne vzdelávanie nie je len o poznaní globálnych tém, ale aj o rozvíjaní schopnosti kriticky myslieť, nazerať na veci z rôznych perspektív, vyjadriť vlastný názor, pracovať v tíme či riešiť konflikty. Na to, aby ste s mladými otvárali aktuálne globálne témy a motivovali ich k hľadaniu spôsobov, ako každý z nás môže žiť udržateľnejšie, nemusíte byť odborníkmi na danú tému. Skôr než expertov na danú vec, vás, ľudí, ktorí pracujete s mládežou, vnímame ako veľmi cených podporovateľov mladých na ceste hľadania riešení pre dnešný globálny svet. Veríme, že táto príručka bude inšpiráciou a kreatívnym nakopnutím pre pracovníkov s mládežou, ktorí chcú byť súčasťou zmeny.