Metodická príručka pre pracovníkov s mládežou

Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Globálne prepojenia nám otvárajú nové príležitosti, no prinášajú tiež množstvo výziev. V každodennom živote využívame produkty z celého sveta, na ktorých sme často závislí. Hoci si to niekedy neuvedomujeme, na tieto výhody sa viaže aj zodpovednosť voči ľudom a životnému prostrediu v iných krajinách.

  • Čo to obnáša byť svetovým občanom?
  • Čo môžeme spraviť, aby sa sen o globálnej spravodlivosti a prosperite stal skutočnosťou?
  • Ako môžu pracovníci s mládežou prispieť k diskusii o globálnych témach a akú
    podporu k tomu potrebujú?

Tieto a mnohé ďalšie otázky sme si kládli v rámci medzinárodného projektu Aktívne občianstvo s globálnym rozmerom. Jedným z našich stanovených cieľov bolo obohatiť vzdelávaciu ponuku, ktorá prepája globálne vzdelávanie a prácu s mládežou. Rozhodli sme sa podporiť pracovníkov s mládežou, ktorí sa zaujímajú o globálne témy, aby nabrali odvahu a zlepšili si svoje zručnosti tieto témy reflektovať a otvárať ich v svojich aktivitách s mladými. Príručka Globálne vzdelávanie a práca s mládežou (v angličtine Global Education and Youth Work, Toolkit for food, migration and media topics) obsahuje v origináli 21 aktivít, ktoré sa viažu na témy jedlo, migrácia, médiá a využívanie vizuálnych materiálov. Osem z nich sme sa rozhodli preložiť do slovenského jazyka. Ide o aktivity, ktoré sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií vo veľmi komplexnej a teoretickej rovine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok vydania: 2017