ÚTEK DO PEACESTANU

Ekonomický migrant verzus utečenec
Ekonomických migrantov motivuje k migrácii hľadanie lepších zárobkových, vzdelávacích a životných príležitostí. Utečenec má prevažne dôvody, ktoré súvisia s nebezpečenstvom, prenasledovaním, vojnovým násilím, nedostatkom ochrany zo strany domovskej krajiny.

  • Aktivita je zameraná na tému – Migrácia
  • Aktivita “ÚTEK DO PEACESTANU?” je určená žiakom 12+
  • Témou je- migrácia
  • Čas určený na aktivitu je: 90 min (dve vyučovacie hodiny)

Ciele:

  • identifikovať aspekty vlastnej kultúry, tradícií, náboženstva
  • špecifikovať okolnosti integrovania sa do novej spoločnosti
  • opísať situáciu človeka na úteku z vlastnej perspektívy
  • zadefinovať rozdiel medzi utečencom a ekonomickým migrantom

 

 

Aktivita bola prebraná z príručky Hello Czech Republic, ktorú vydala organizácia META v ČR a vytvorila v spolupráci s kanceláriou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov vo Švédsku. Časti evokácia a reflexia doplnilo OZ Človek v ohrození a nie sú súčasťou originálnej aktivity.