Svetový deň vody

22. marec je svetový deň vody. Tento deň je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.
Ako sa téme vody venovať vo výučbe? Ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť vo vašich hodinách.

Civilizácie veľkých riek
Vyučovacia hodina vám pomôže porozumieť významu vody pre rozvoj civilizácií v dejinách ľudstva i v súčasnosti. Žiaci sa dozvedia o najstarších civilizáciách veľkých riek a ich dedičstve. Zdokonalia sa v schopnosti pracovať v skupine a pri práci s mapou.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu dejepis na stredných školách, strana 8.

Spor o pitnú vodu
Žiaci sa v aktivite na konkrétnych príkladoch zoznámia s fenoménom medzinárodných sporov o zdroje (pitnej) vody. Na konci aktivity by mali žiaci lepšie chápať význam vody na globálnej úrovni, ale i to akou dôležitou surovinou je pri rôznych aspektoch nášho každodenného života.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách, strana 20.

Water is life
Témou tejto aktivity je využívanie vody. Ako nedostatok vody ovplyvňuje život v iných krajinách? Môžu vodné zdroje ovplyvňovať konflikty či rozvoj krajín? Žiaci sa prostredníctvom videí a ďalších aktivít oboznámia s týmito témami a zároveň si obohatia slovnú zásobu v anglickom jazyku.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu anglický jazyk na stredných školách, strana 23.

Voda
Aktivita je vhodná pre mladších žiakov. Prostredníctvom aktivít a úloh do matematiky sa žiaci oboznámia s výzvami, ktoré prináša nedostatok vody. Žiaci reflektujú plytvanie a znečisťovanie vody, možnosti ochrany a šetrenia vodou.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – matematika, strana 18.

Čo nám hovorí voda
Aktivita je vhodná pre mladších žiakov. Prostredníctvom aktivít a úloh do hudobnej a výtvarnej výchovy sa žiaci oboznamujú s prejavmi vody na Zemi. Žiaci analyzujú, ako činnosť človeka ovplyvňuje vodu a tým klímu na zemi, ako jeho konanie ovplyvňuje vodné prejavy a ako tieto prejavy ovplyvňujú život ľudí v rôznych oblastiach sveta.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – výtvarná a hudobná výchova umením, strana 14.