GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, matematika

Príručka, vznikala postupne a vyžadovala si oboznámenie sa s problematikou globálneho vzdelávania a zorientovanie sa v jeho pojmoch. Vám to dúfam uľahčí zahrnutý slovník pojmov. Verím, že keď sa rozhodnete niektoré z nami navrhovaných aktivít zaradiť do vyučovania, hodiny matematiky budú pre Vaše žiačky a žiakov spestrením. Budú pre nich motivujúce a zábavné. Sú totiž stavané tak, aby si žiačky a žiaci prostredníctvom nich nielen zopakovali doterajšie vedomoti z matematiky, ale sa aj nenásilnou formou dozvedeli niečo nové o globálnych témach. Popritom sa navyše učia dané informácie spracovávať, selektovať, vyhodnocovať a interpretovať, a tak aj kriticky rozmýšľať a kreovať si vlastné názory a postoje. Okrem dvoch podrobne rozpracovaných aktivít na každý z tematických celkov globálneho vzdelávania Vám ponúkame možnosť inšpirovať sa a vytvoriť si vlastnú aktivitu na základe stručne opísaných námetov, ktoré v príručke uvádzame ku každému ročníku hneď za dvomi hlavnými ročníkovými aktivitami. Námety sa zameriavajú na ďalšie štyri tematické celky, ktoré sú priradené k ostatným ročníkom, pričom účelom ich zaradenia do príručky je umožniť Vám oboznámenie žiačok a žiakov so všetkými piatimi tematickými celkami globálneho vzdelávania v rámci jedného školského roka.

 

 

 

 

© Človek v ohrození, o. z., 2012
Autori: Tatiana Cárová, Iveta Kohanová a kol.