Medzinárodný deň ľudskej solidarity

Medzinárodný deň ľudskej solidarity, ktorému patrí 20. december, nám pripomíná napríklad boj proti chudobe, korupcii alebo terorismu. Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách.

Medzinárodný deň ľudskej solidarity, ktorému patrí 20. december, bol vyhlásený OSN v roku 2005. Hlavnou myšlienkou oslavy tohto dňa je boj proti chudobe, korupcii a terorizmu, podpora pochopenia hodnoty a významu ľudskej solidarity pri riešení globálnych problémov.
Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách.

Čo je to humanitárna a rozvojová pomoc? Mali by sme pomáhať?
Žiaci a žiačky sa zamýšľajú nad motiváciou poskytovania pomoci krajinám globálneho Juhu a dozvedia sa, čím sa odlišuje humanitárna pomoc od rozvojovej. Spoznajú aj príklady pomoci a poskytovanej podpory krajinám dotknutých humanitárnou krízou alebo krajinám, ktoré sa boria s rozvojovými výzvami.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu občianska náuka na stredných školách, strana 52.

Simple charity ideas
What would happen if you install a refrigerator on the street for people in need and fill it up with food, or you make and place on a street a small library stacked with books? Small ideas maybe do not change the world but can help to make it a better place. In a broader perspective, you will discuss with students why people donate to charity or work as volunteers. At the end, they can design their own small local project.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu anglický jazyk na stredných školách, strana 11.

Be part of the miracle
What connects a young entrepreneur in South Africa, the largest British nongovernmental organisation (NGO), a nurse from 19th century and a Swiss businessman who helped the injured in a war in 1859? Students will learn about people and organisations (from different times and places) that help and have helped others in a variety of ways. They will also discuss why such volunteers or NGOs exist and what is their role and mission. Last but not least, they will brainstorm what they could do in the local community to help someone in need.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu anglický jazyk na stredných školách, strana 41.

Benefičný koncert
Vyhľadajte talenty na vašej škole a zapojte ich do organizácie koncertu alebo vystúpenia pre spolužiačky a spolužiakov v triede alebo aj pre celú školu a rodičov (v závislosti od podmienok na škole). Cieľom koncertu je šírenie povedomia o globálnych témach. Súčasťou môže byť prípadne finančná (či iná) zbierka na pomoc pri odstraňovaní následkov nejakej aktuálnej prírodnej či inej katastrofy, alebo v prospech nejakého rozvojového projektu (adopcie na diaľku, podpora politických väzňov a pod.).
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – výtvarná a hudobná výchova umením, strana 50.