Sociálna spravodlivosť

20. február je venovaný sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, dôstojnej práci, rovnosti a v neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd. Ako tieto témy otvárať vo výučbe?

20. február pripomíname Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Tento deň je venovaný sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, dôstojnej práci, rovnosti a v neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd.

Ako tieto témy otvárať vo výučbe?

Vybrali sme pre vás 2 aktivity z dielne Človeka v ohrození.

Práca nie je hra

Témou tejto aktivity je detská práca. Žiaci si ujasnia jej možné príčiny a budú diskutovať o tom, prečo by mala byť zakázaná. Na príklade krajín, kde je detská práca stále prítomná, budú riešiť jej možné dôsledky. Sami žiaci potom navrhnú konkrétne riešenia pre rodičov detí, zamestnávateľov a vlády.

Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu občianska náuka na stredných školách, strana 13. 

Všetci nie sú rovnakí
Počas aktivity sa oboznámime s youtuberom Selassiem, ktorý navštívil rómsku osadu. Tam má možnosť stretnúť sa s miestnymi obyvateľmi a vypočuť si ich každodenné problémy aj radosti. Uvedomuje si, aké mylné môžu byť predsudky voči ľuďom, ktorých vôbec nepoznáme.

Youtube – VŠETCI NIE SÚ ROVNAKÍ ! #VýletyNaslepo

Metodika k videu TU