Príručka – Rómovia Mýty a fakty

 

Predstavujeme vám novú príručku – Rómovia mýty a fakty. Je určená predovšetkým učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, ale aj všetkým, ktorí chcú bližšie porozumieť Rómom, problematike (sociálneho) vylúčenia, či získať odpovede na rôzne otázky.

Príručka umožňuje pracovať čitateľovi so svojimi postojmi, ako aj s postojmi žiakov a mladých ľudí. Príručku sme pripravovali so zámerom bližšie porozumieť veciam, ktoré nás formujú a ovplyvňujú.

Prvá, informačná časť detailne a veľmi citlivo rozoberá najčastejšie mýty a stereotypy o Rómoch. Tie, ktoré veľakrát zaznievajú v mediálnom aj verejnom priestore a predstavujú len nejaký, oklieštený výsek reality.

Táto časť obsahuje spolu osem mýtov:

1 – Väčšina Rómov žije v chatrčiach
2 – Rómovia sa nechcú integrovať
3 – Rómom sa nechce pracovať
4 – Rómom nezáleží na vzdelaní
5 – Osada je nebezpečné miesto
6 – Rómovia majú hudbu v krvi
7 – Všetci Rómovia sú rovnakí
8 – Aj tak sa s tým nedá nič robiť!

V metodickej časti nájdete podnetné aktivity, ktoré sú prispôsobené školskému prostrediu, a preto sú pripravené na 45-minútovú vyučovaciu hodinu. Ide o interaktívne metódy, ktoré využívajú E-U-R model (evokácia, uvedomenie a reflexia), rozvíjajú kritické myslenie a podnecujú diskusiu. Sú vhodné pre žiakov od 14 rokov. Jednotlivé aktivity obsahujú doplňujúce odkazy na ďalšie zaujímavé príspevky k téme. Často využívajú formu, ktorá je žiakom blízka a pre nich zaujímavá (videá, príbehy). Aktivity sú atraktívne a využiteľné aj v kontexte neformálneho vzdelávania.

 

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky  – program Kultúra národnostných menšín 2017

Autori: Laco Oravec, Katarína Karcolová, Mária Mydliarová, Petra Melikantová
Človek v ohrození n. o. 2018