LEPŠÍ SVET, príručka rozvojového vzdelavania

MILÉNIOVÉ ROZVOJOVÉ CIELE

  • Viac než 500 miliónov ľudí vyviazlo z pasce chudoby. 400 miliónov ľudí už nehladuje.
  • Zlepšilo sa zdravie detí – milióny unikli pred smrťou, ktorá im nemala dovoliť dožiť sa ani len päť rokov.
  • Nažive zostali aj dva milióny matiek. Všetky deti môžu chodiť do školy.
  • Čistú pitnú vodu má ďalších 350 miliónov ľudí. Prístup k základnej hygiene umožnil 650 miliónom ľudí žiť zdravšie a dôstojnejšie.
  • Milióny žien a dievčat nie sú znevýhodňované a cítia sa bezpečnejšie.
  • Svetový obchod je v porovnaní s rokom 2000 spravodlivejší a partnerstvo rozvinutých a rozvojových krajín prináša zlepšenie životných podmienok pre všetkých.
  • Väčšina obyvateľov planéty cíti rešpekt voči prírode.

 

Uletená fantázia? Takto nejako by mohla vyzerať skutočná správa z roku 2015.
…ak by svet bral vážne záväzok obsiahnutý v Miléniových rozvojových cieľoch, ktoré v roku 2000 prijali vrcholní predstavitelia 189 štátov OSN. V tejto príručke vám ponúkame širšie rozpracovanú tému Miléniových rozvojových cieľov (MRC). Veľká časť obsahu je prepojená s Afrikou, najmä s Keňou.

 

 

 

Publikácia bola vydaná z finančných prostriedkov Slovak Aid a Európskej únie v rámci projektu Budovanie podpory pre dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov na Slovensku a v Rakúsku.
Zostavila: Danica Olexová
Spolupráca: Daniela Balážová, Jana Čavojská, Hanka Maťová, Zuzka Bašistová, Janchi Grenčík, Marek Slobodník, Martina Grochálová, Zuzana Čaučíková a Maroš Čaučík
Vydalo: eRko (2007) – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí