Hrdinovia: Program pre mladých zo sociálne vylúčeného prostredia

Inšpirujte sa! Vzdelávací program, v ktorom sa využíva zážitková pedagogika a dobrovoľníctvo na osobný rozvoj a posilnenie mladých ľudí. Článok obsahuje link na elektronickú metodickú príručku so vzdelávacím modulom.

„Kým sme si my ako lektori mysleli, že deti niečo učíme o svete mimo ich komunity, o zodpovednosti, o tímovej práci, o ich schopnostiach a možnosti meniť svoje okolie skrz dobrovoľníctvo, oni nás učili iné lekcie. O odvahe, keď ani na chvíľku nezaváhali pri nízkych lanových prekážkach. O skromnosti, keď chceli pomôcť „niekomu skutočne chudobnému, nie u nás v komunite, ale napríklad bezdomovcom v Levoči“ (slová inštruktorky) .

Ako organizácia Človek v ohrození pôsobíme už dlhé roky v sociálne vylúčených komunitách, prevažne na východnom Slovensku. Posledný rok vďaka projektu Support and Empower Roma Youth sme mali možnosť pripraviť a otestovať nový vzdelávací program pre mladých od cca 13 rokov. Inšpiráciou bol program v Maďarsku – From Us To You.

Tento program je postavený na neformálnom vzdelávaní, využíva zážitkovú pedagogiku a dobrovoľníctvo na osobný rozvoj a posilnenie mladých. Dôležitý je partnerský prístup a prenášanie zodpovednosti priamo na mladých ľudí, účastníkov.

Vzdelávací program napĺňa viacero cieľov:

  • zvyšuje u mladých sebadôveru, sebavedomie a ochotu prevziať zodpovednosť,
  • vytvára nové príležitosti pre mladých ľudí zo sociálne vylúčeného prostredia, ako aj pre samotné komunity,
  • vytvárať príležitosť zažiť radosť z dobrovoľníckej práce,
  • rozvíja kompetencie mladých ľudí ako komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, plánovať a pripravovať dobrovoľnícku aktivitu,
  • posilňuje a rozvíja samotné komunity.

Program u nás bol realizovaný pre skupinu štrnástich mladých vo veku 12 – 17 rokov a trval spolu 18 dní (mal tri časti po 6 dní). Počas tohto obdobia účastníci ako tím naplánovali a zrealizovali dve hlavné dobrovoľnícke aktivity:

  • koncert pre ľudí vo Sveržove a pre svojich mladších kamarátov a súrodencov prichystali hry a opekačku
  • vymysleli, naplánovali a distribuovali potravinovú pomoc rodinám v núdzi v obci Dlhé Stráže plus vymaľovali steny toaliet na ZŠ v Roškovciach, ktorú niektorí z nich navštevovali.

Metodická príručka Hrdinovia – Vzdelávací program pre mladých ľudí zo sociálne vylúčeného prostredia

Celý vzdelávací program bol spracovaný na šírenie do ďalších organizácii, ktoré s mladými ľuďmi pracujú, vo forme metodickej príručky. Nájdete v nej informácie o tom ako prebiehala príprava tímu inštruktorov, ako a prečo môže dobrovoľníctvo fungovať a posilňovať mladých zo sociálne vylúčených komunít a najmä čo fungovalo nám v tomto projekte a čo bolo pre nás výzva.

Príručka v elektronickej verzii je dostupná na stiahnutie TU.

Atmosféru z programu vám priblíži video, v ktorom sú zachytené vyjadrenia samotných mladých:

Video z programu Hrdinovia 2018 

Ako tento program vnímali inštruktori?

„Účastníci projektu sa pritom počas kurzu premieňali priam zo dňa na deň. Posuny v komunikácii a sebadôvere boli u mladých zreteľné už v priebehu samotného programu. To mi dodávalo pocit, že robota, ktorú robíme, je zmysluplná. Tá zmysluplnosť mi pomáhala zvládať aj vyčerpanie, keďže aktivity mi zhltli neuveriteľne veľa energie.“ (slová inštruktorky)

„Mladí sa za tie tri týždne prejavovali krásnym a vždy prekvapivým spôsobom. Osobne verím, že prínos pre nich bol aj v tom, že si zažili niečo nové a nahliadli do sveta, v ktorom sa s nimi dospelí rozprávajú ako so seberovnými.“ (slová inštruktorky)

Ak vás zaujíma viac, prečítajte si článok o ich skúsenosti: Mladí z vylúčených komunít mohli nahliadnuť do nového sveta

Vzdelávací program pre mladých bol realizovaný v rámci projektu strategického partnerstva podporeného cez Erasmus+. Tvorili ho organizácie Človek v ohrození, Outward bound Slovensko a Élményakdémia (Academy of experience).