Ako učiť o migrácii?

Asi nie je téma, ktorá by v ostatných týždňoch viac rezonovala spoločnosťou ako utečenci a migrácia. Vytvorili sme preto sériu učebných plánov, ktoré interaktívnou formou pomôžu učiteľom i žiakom venovať sa tejto téme a citlivo o nej diskutovať.

Asi nie je téma, ktorá by v ostatných týždňoch viac rezonovala spoločnosťou, médiami a medzi politikmi ako utečenci a migrácia. 

V OZ Človek v ohrození veríme, že školy by mali reflektovať súčasnú verejnú diskusiu a nemali by sa báť ani kontroverzných tém. Samozrejme, treba k nim pristupovať citlivo, profesionálne, poznať cieľ vyučovacej hodiny, cestu, ako ho dosiahnuť, a to tak, aby to celé bolo v kontexte slovenského kurikula. Preto sme vytvorili sériu učebných plánov alebo aktivít, ktoré interaktívnou formou pomôžu učiteľom i žiakom venovať sa tejto téme a citlivo o nej diskutovať.

Sú to nasledujúce aktivity, 4 pre predmet geografia a 2 pre predmet občianska náuka na stredných školách.

Geografia:
 
S určitými úpravami sa niektoré z nich dajú upraviť i pre potreby žiakov vo vyšších ročníkoch základných škôl. Tieto aktivity sú súčasťou metodických predmetových príručiek, ktoré si môžete bezplatne objednať na bit.ly/prirucky.
 

Budeme radi, ak Vám tieto materiály pomôžu otvoriť tému migrácie a citlivo s ňou so žiakmi pracovať a diskutovať o nej.