Živá knižnica

Kde sa vzali Živé knižnice?

  • Myšlienka realizácie živých knižníc vznikla v dánskej mimovládnej organizácii „Stop násiliu“ ako súčasť aktivít, ktoré organizácia ponúkala na svoju prezentáciu počas Roskilde Festival 2000, najväčšom hudobnom festivale v Dánsku.

 

Cudzinec je priateľ, ktorého si doteraz nikdy nestretol.

  • Tento výrok zdôrazňuje senzačnú možnosť stretnutia s ľuďmi, ktorí sa môžu potencionálne stať našimi priateľmi. Ale sami vieme, aké je vždy komplikované nadviazať komunikáciu s ľuďmi, ktorí sú nám cudzí nielen preto, že sme ich ešte nikdy nestretli, ale sú aj „iní“ ako tí ostatní, vymykajú sa z bežných noriem oblečením, životným štýlom, pohľadom na svet, svojím zjavom a pod. Knihy v živej knižnici môžu hovoriť o sebe, ale dokážu aj odpovedať na otázky čitateľov, aj vzdelávať. Najmä tých, čo majú pocit, že ich „zakotvené“ predstavy a riešenia problémov sú skutočne tie správne a žiadne iné riešenie neexistuje. Cieľom takejto Knižnice je teda poukázať na existenciu (a neoprávnenosť) mnohých predsudkov a stereotypov v spoločnosti na určitú skupinu alebo životnú situáciu, ktorú zažívajú. Živé knižnice sú nástrojom, ktorý privádza ľudí k sebe bližšie a rešpektuje ľudskú dôstojnosť a individualitu. Toto pravidlo platí tak pre čitateľov, ako aj pre Knihy a organizátorov.

 

Autorky: Marcela Hajtmánková,
Janette Mazíniová
Vydala: IUVENTA 2008

IUVENTA − Národný inštitút mládeže je inštitúcia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, aktívna v oblasti práce s mládežou mimo školy a rodiny, v ich voľnom čase a v oblastiach mládežníckej politiky.