Než začneme s multikulturní výchovou

Tato publikace se od většiny námi dosud vydaných materiálů liší, a to především tím, že čtenářům výjimečně nenabízí konkrétní didaktické techniky. Domníváme se totiž, že i přes zmiňovaný nedostatek odborné literatury týkající se témat MKV, mají pedagogové možnost vybrat si z existujících interaktivních metod, informačních materiálů a didakticky zpracovaných návodů konkrétních lekcí ty, které mohou vyhovovat jim i jejich studentům. Co však na poli odborné literatury opravdu chybí, jsou materiály, jež by pedagogům posloužily jako inspirace, kterak mohou při aplikaci multikulturních témat reflektovat vlastní zkušenosti, možnosti a limity a jakým způsobem mohou analyzovat prostředí, v němž mají být tato témata realizována.

 

Publikace je rozdělena do dvou tématických částí:

  • V první – teoretické části jsou stručně představeny myšlenkové zdroje multikulturní výchovy, především pak jednotlivé teorie multikulturalismu, s nimiž je výsledný koncept MKV často spojován. Na východiska multikulturní výchovy pak navazuje prezentace možných přístupů k výuce multikulturní výchovy, a to především přístupu kulturněstandardního (který dosud převažuje v České republice) a přístupu transkulturního (jež se v poslední době prosazuje v zahraničí, především v Německu).
  • V druhé – praktické části této publikace – představujeme pedagogům pohled na aplikaci témat multikulturní výchovy z pozice transkulturního přístupu k MKV, tedy přístupu založeném nikoliv na skupinovém, ale osobnostním pojetí pedagogiky.

 

Autoř Dana Moree a kolektiv autorů Varianty: Tomáš Habart a Markéta Hajská,
Eva Látalová, Tomáš Nikolai
© Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2008 (program Varianty)