Zem je len jedna

V minulosti ľudia vedeli, že nemôžu chcieť viac, než im dá pôda, rastliny a zvieratá, o ktoré sa starali a že musia byť vďační za to, čo majú.

Metodická príručka bola vypracovaná v rámci projektu Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých, ktorý realizovala SEVO ŠPIRÁLA a SOSNA, financovaného zo zdrojov EÚ a Slovak Aid. Pracovné listy boli vytvorené v rámci pracovnej skupiny, v ktorej boli študenti Technickej univerzity vo Zvolene, pedagógovia a pracovníci mimovládnych organizácií zameraných na environmentálne a rozvojové vzdelávanie.

Metodický materiál je možné využiť na základných a stredných školách – na hodinách geografie, etiky, pri realizácii prierezovej témy Environmentálna výchova. Pri ich tvorbe autori kládli dôraz na kritické myslenie, na nevyhnutnosť diskusií a hľadanie riešení na konkrétnych príkladoch zo života.

V minulosti ľudia vedeli, že nemôžu chcieť viac, než im dá pôda, rastliny a zvieratá, o ktoré sa starali a že musia byť vďační za to, čo majú.

V dnešných časoch sa naopak u ľudí vytvára predstava, že zdrojov je nekonečné množstvo. Ale je to pravda? Je rozumné nestarať sa o to, odkiaľ pochádzajú potraviny na ich stole? Ako sa získavajú zdroje energie? Kto a za akých podmienok vyrába tovar, ktorý kupujú? Čo sa deje s odpadom, ktorý tvoria? Pokiaľ sa nad týmito otázkami zamyslíme, tak máme šancu pochopiť, či v každodennom živote konáme zle alebo dobre, či niekomu pomáhame alebo škodíme, či žijeme ako tak udržateľne alebo len na úkor budúcich generácií.

METODICKÝ MATERIÁL “Zem je len jedna” NA STIAHNUTIE