Výučba o odpadoch

Centrum Živica ponúka bezplatný výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu, a to aj v maďarčine.

Organizácia Živica prišla s novým výučbovým programom podporujúcim trvalo udržateľný rozvoj “neODPADni z ODPADOV“. Program je určený primárne pre II. stupeň základných škôl.

Obsahovo sa výučbový program venuje odpadovému hospodárstvu a to minimalizácii vyprodukovaného odpadu, separácii, opätovnému používaniu a recyklácii odpadov. Žiačky a žiaci sa zaujímavým spôsobom dozvedia, prečo je dôležité zaoberať sa odpadmi, čo sa stane s odpadom, ktorý triedia, a aké je najvhodnejšie riešenie problémov s odpadmi.

Softvér obsahuje potrebné podklady pre interaktívnu výučbu. Množstvo aktivít podporuje tímovú spoluprácu žiakov a študentov, motivuje ich ku kritickému mysleniu a argumentácii. Súčasťou softvéru sú tiež vedomostné kvízy, diskusné otázky, pracovné listy, inšpirujúce videá a fotografie, ako aj metodické pokyny pre učiteľa. Softvér je naprogramovaný tak, že je možné použiť ho na každej interaktívnej tabuli.

Pre učiteľov, ktorí by chceli žiakom viac priblížiť tému životného prostredia a odpadového hospodárstva či separácie, sú, okrem spomínaného softvéru Živice, určené aj aktivity, ktoré sa nachádzajú na našom webe globálneho vzdelávania. V sekcii Virtuálna škola nájdete napríklad aktivitu Architekt odpadu, ktorá je vhodná pre výtvarnú výchovu, pracovné vyučovanie, resp. ekvivalentný predmet. Táto aktivita rozvíja kreativitu, inovatívnosť a približuje žiakom opätovné využívanie odpadových materiálov. Napokon aj obrazový alebo video materiál o odpadoch a životnom prostredí, ktorý nájdete na našej stránke, je vhodnou pomôckou, ktorú môžete využiť pri výučbe.

Viac informácii o softvéri Živice ako aj samotný softvér nájdete TU.