Svet v našich rukách

CEEV Živica prináša bezplatný multimediálny výučbový softvér Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe, ktorý je určený pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

Cieľom projektu „Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe” je poskytnúť školám multimediálny výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu. Jeho účelom je zakomponovať témy globálneho rozvojového vzdelávania do formálneho vyučovania v rámci prierezovej témy „environmentálna výchova”.

Na vyučovacie hodiny prináša globálne témy, akými sú detská práca a ľudské práva, klimatické zmeny a životné prostredie, zodpovedná spotreba, nemateriálne bohatstvo rozvojových krajín či globalizácia a svetový obchod.

Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh a hodnotiť žiakov. Cez atraktívne hry s využitím interaktívnej tabule sa žiačky a žiaci učia kriticky myslieť, argumentovať a vzájomne spolupracovať.

Projekt Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe je realizuje CEEV Živica s finančnou podporou Slovak Aid

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.