SVĚT v nákupním košíku

Děti, které nemohou chodit do školy, protože pracují na kakaovníkových plantážích, krvavé boje o kontrolu nad těžbou kovů nutných k výrobě našich mobilních telefonů, hromady vyhozených monitorů plných nebezpečných látek v sousedství lidských domovů, chudnoucí majitelé drobných farem, kteří sklízejí druhou nejobchodovanější komoditu světa – kávu, trička plná jedů, evropské krávy pochutnávající si na exotických plodinách… To je jen několik možností dopadu světové spotřeby a globálního obchodování na takzvaně rozvojové země. Ze současného stavu globalizace, ve kterém jsou jednotlivé země na sobě spíše více než méně závislé, profituje většina zemí po svém – bohatší státy získávají zboží a volnou pracovní kapacitu v sektoru služeb, chudší státy pracovní místa pro své obyvatele a odbyt na trhu s přírodními komoditami. Součástí světového obchodu jsou však také negativní dopady na společnost a životní prostředí a ty jsou mezi jednotlivými zeměmi rozloženy právě tak nerovnoměrně jako světové bohatství.

 

Publikace Svět v nákupním košíku, představuje příběhy lidí a oblastí na Zemi, jež jsou nějakým způsobem ovlivněny spotřebou zboží. Naše spotřeba, ač se odehrává na určitém místě uprostřed Evropy, má dalekosáhlé dopady na země velmi vzdálené. Jednotlivé příklady problematického vlivu spotřeby na rozvojové země jsou tu představeny v kontextu právě té naší spotřeby – jak moje ranní káva a každodenní čištění zubů souvisí s kácením pralesů v Chile či s chudobou ve Vietnamu? Případové studie, jež jsou v textech vyznačeny, mohou velmi dobře posloužit i těm z vás, kteří pracujete s dětmi, žáky či studenty. Hotové texty se hodí jako podklad k diskuzi, základ rolových her či jako materiál pro různé metody čtení a kritického myšlení. Texty jsou navíc doplněny fotografiemi a informacemi, které konkrétní příklady uvádějí do globálního kontextu. Inspirativní mohou být i obrázky komixu.

 

Pre viac informácií www.fairtrade.cz , www.svetvnakupnimkosiku.cz

Tato publikace je realizována s finanční podporou Evropské unie. Obsah je zcela na zodpovědnosti Společnosti pro Fair Trade a v žádném případě nesmí být považován za stanoviska Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

 

 

 

Vydala Společnost pro Fair Trade v roce 2010
Autoři textů: Adam Čajka (Cizí konflikty o naše suroviny), Michaela Čermáková (Obchod s černým zlatem)Petra Kušková (Zelené zlato versus černá krev, Špinavé dno hi‑tech společnosti aneb jak končí naši elektroničtí miláčci) Michaela Rychtecká (Kakao sedmkrát týdně, Kdo vyrobil třetí ručník zdarma?) Luděk Štěrba (Prales na talíři, Příjemná bavlna a nepříjemný bavlník)