SVET MEDZI RIADKAMI – Životné prostredie

V tejto kapitole sa zameriame na objasnenie významov a používanie pojmov ako ekológia, ekologický aktivista, či environmentálny problém. Cez p ríklady si rozoberieme niektoré ekologické otázky a rolu ľudstva pri devastácii, ale aj ochrane životného prostredia a ukážeme si, čo môžeme spraviť pre udržateľnú budúcnosť našej planéty. Prostredníctvom tohto textu sa zorientujeme v environmentálnych otázkach a porozumieme ekologickým prepojeniam vo svete tak, aby sme tieto poznatky dokázali aplikovať vo svojich výstupoch. To, čo sa naučíme, aplikujeme na koncept tzv. planetárnych medzí z dielne profesora Johana Rockströma zo Stockholm Resilience Centre na Štokholmskej univerzite.

Viac sa dočítate v ďalšej časti publikácie, ktorú si tu môžete stiahnuť.