SVET MEDZI RIADKAMI – Ľudské práva

„Kde sa začínajú univerzálne ľudské práva? Na malých miestach, blízko domova – takých blízkych a takých malých, že ich nemožno vidieť na žiadnej mape sveta. A práve to je svet človeka; štvrť, v ktorej býva, škola, ktorú navštevuje, továreň, farma alebo kancelária, kde pracuje. To sú miesta, kde sa pre každého muža, ženu a dieťa žiada spravodlivosť, rovnosť príležitostí, rovnaká dôstojnosť bez diskriminácie. Ak nie je zmysel týchto práv napĺňaný pre každého už na týchto miestach, nemajú zmysel nikde. Bez spoločnej snahy o dodržiavanie týchto práv v blízkosti našich domovov sa budeme darmo snažiť o pokrok v širšom svete.“

Táto kapitola sa zaoberá tematikou ľudských práv, vysvetľuje, čo vlastné sú ľudské práva, prečo na nich záleží, ako vznikli, akým spôsobom je možné ich vymôcť a zároveň sa snaží zodpovedať otázku, či môžu platiť univerzálne.

Viac sa dočítate v ďalšej časti publikácie, ktorú si tu môžete stiahnuť.