SVET MEDZI RIADKAMI – Globálne prepojenia

Čo by vám mala dať táto kapitola?

  • vedomá práca s vlastnými normami a predstavami, ktoré si utvárame o okolitom svete, a ktoré sú kultúrne a sociálne podmienené
  • definícia pojmov moc, ideológia, dominancia a hegemónia
  • reflexia o tom, kto má moc a kto nie, ako je moc prepojená s ideológiou a ako sa prejavuje v mediálnej oblasti
  • zamyslenie sa nad inými perspektívami v kontexte globálnych tém
  • reflexia o tom, ako akcentovať iné pohľady v mediálnych výstupoch o globálnych témach

Viac sa dočítate v ďalšej časti publikácie, ktorú si tu môžete stiahnuť.