Společný svět

Při tvorbě této příručky bylo naším záměrem nabídnout vám pedagogům nástroj, který by usnadnil výuku týkající se problematiky globalizace, globálních problémů a rozvojové spolupráce. Příručka obsahuje informace pro učitele o jednotlivých tématech a modelové lekce, které je možné přímo využít ve výuce nebo je přizpůsobit podmínkám a potřebám jednotlivých škol či pedagogů. Témata byla zpracována odborníky z různých oborů, a příručka proto nepodává jeden pohled na často dost kontroverzní problematiku. Naopak obsahuje širokou škálu názorů a pohledů, u nichž jsme se snažili o co nejvyšší vyváženost.Pomocí textů, obrazových příloh či statistických údajů lze také vyvolávat diskusi mezi studenty či je motivovat k zájmu o problematiku. Doporučujeme při prvním setkání studentů s touto problematikou zařadit některé z úvodních aktivit. Také kapitoly z bloku „úvod do problematiky rozvoje“ obsahují mnoho informací a pojmů nezbytných pro pochopení dalších kapitol.

 

V příručce najdete:

  • GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  • PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
  • ÚVOD DO PROBLEMATIKY ROZVOJE
  • GLOBÁLNÍ PROBLÉMY
  • ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE A JEJÍ SOUVISLOSTI
  • SLOVNÍK POJMŮ

 

 

 

Materiál vznikl za podpory Rozvojového programu OSN (UNDP) a programu zahraniční rozvojové pomoci České republiky.
Editoři: Ondřej Nádvorník, Andrea Volfová
Vydal Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s., Praha 2004