Školenie k interaktívnym metódam vo výučbe etickej výchovy

Študenti a študentky Prešovskej univerzity v Prešove,

srdečne Vás pozývame na školenie Človeka v ohrození a Inštitútu etiky a bioetiky v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Je určené budúcim učiteľom a učiteľkám etickej výchovy. 

Základné informácie:

 • termín: sobota 30.11.2019
 • trvanie: 9:00-18:00
 • miesto konania: Libresso Prešov

Ciele:

 • Ako na interaktívnu výučbu v etickej výchove?
 • Ktoré metódy použiť vo výučbe?
 • Ako u žiakov a žiačok rozvíjať zručnosti a postoje?
 • Ako vo výučbe otvárať globálne témy?

Čo získate:

 • bezplatné školenie zamerané na praktické vyskúšanie interaktívnych metód a aktivít globálneho vzdelávania do etickej výchovy a iných predmetov
 • zručnosti v oblasti globálneho vzdelávania a inovatívnych metód práve vo vašom predmete
 • veľa inšpirácie do školskej praxe
 • metodickú príručku Globálne vzdelávanie v slovenských školách

Ak sa chcete školenia zúčastniť, vyplňte prosím tento formulár. Prihlasovanie na školenie je otvorené do 27.11.2019. Počas školenia bude zabezpečená strava a občerstvenie.

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku tohto projektu Lenku Putalovú na e-mailovej adrese lenka.putalova@clovekvohrozeni.sk alebo na telefónnom čísle 0918 154 500.

O lektorke:

Lenka Putalová pracuje v organizácii Človek v ohrození, kde koordinuje projekt Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. V projekte podporuje začleňovanie globálneho vzdelávania do školských predmetov prostredníctvom predmetových metodických príručiek a vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ. V projekte pôsobí aj ako metodička globálno-vzdelávacích aktivít.