Šetrenie energie – britský projekt pre školy

Multimediálny výučbový program sa zaoberá klimatickými zmenami. Materiály, použiteľné na hodinách geografie či fyziky, sú voľne dostupné na webovej stránke britskej organizácie.

Britská organizácia ActionAid ponúka na svojej webovej stránke projekt Šetrenie energie – PowerDown. Ide o multimediálny výučbový program pre rôzne vekové skupiny na tému boja proti klimatickým zmenám. Na stránke je dostupný multimediálny materiál obsahujúci videá, obrázky, prezentácie, tipy na hodiny, príbehy ľudí či pracovné listy. Tieto materiály sú stavané na viac ako 10 vyučovacích hodín. Jednotlivé časti programu sú použiteľné na hodinách geografie, náuky o spoločnosti, fyziky, a pod.

Tvorcovia zvolili tri postupné kroky v rámci výučby: Zistiť – Skúmať – Konať (Learn – Investigate – Act). V prvej fáze sa žiaci dozvedia o klimatických zmenách z rôznych perspektív. O tom, ako sú životy ľudí vo svete už dnes ovplyvnené zmenou podnebia, o jej príčinách a dopadoch – napríklad extrémne výkyvy, suchá, záplavy, či zvyšovanie teploty. Druhá fáza výučby sa sústreďuje na pochopenie prepojenia medzi spotrebou energie a klimatickými zmenami. Ako naše elektrospotrebiče, doma alebo v škole, súvisia so zmenami ďaleko za našimi hranicami. V tejto časti využíva program hlavne príbehy ľudí a obrazový materiál z dotknutých oblastí (dažďových pralesov, Sahelu, atď.). So získanými vedomosťami sa potom snaží priblížiť budúcnosť – napríklad pomocou mapy sveta so zvýšenou hladinou svetového oceánu alebo cez tému potravinovej dostupnosti. Posledná fáza – konať – je o reálnych krokoch šetrenia energie dostupných pre triedu a domácnosti. Pripomína nám, že vypnutie spotrebičov (obrazovky či tlačiarne) je úspornejšie ako ponechanie v režime pripravenosti (stand by). Okrem toho však prináša aj inšpiratívne nápady z iných krajín, kde na zmenu klímy už museli reagovať. Príkladom môže byť Bangladéš, kde vymysleli inovatívny dom, odolný voči záplavám, postavený z úsporných a obnoviteľných materiálov. Tu sa podporuje kreatívne myslenie žiakov a ich vlastné nápady ako pomôcť v boji proti zmene klímy.

Viac o inšpiratívnom projekte PowerDown ako aj spomínané materiály nájdete TU.