Rozprávky od migrantov

Nadácia Intenda prišla s projektom Multikultúrnych rozprávok, ktoré podporia multikultúrny dialóg na Slovensku.

Na Slovensku majú ľudia stále predsudky a neoprávnené obavy, ktoré bránia akceptácii a integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín. Pôsobenie na deti a mládež sa vo všeobecnosti považuje za najviac efektívny spôsob vplyvu na formovanie spoločnosti, nakoľko týmto spôsobom sa zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj. V prípade projektu Multikultúrnych rozprávok to bude významný vplyv na formovanie názorov a postojov detí vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám, rasám a náboženstvám.

V rámci projektu vznikne nielen zaujímavá kniha rozprávok zozbieraných od cudzincov žijúcich na Slovensku, ale budú sa realizovať aj spoločné čítania migrantov s deťmi na základných školách po celom Slovensku. Súčasťou projektu je aj výtvarná súťaž pre deti a diskusné stretnutie na tému integrácie detí migrantov na Slovensku.

Za tri mesiace sa podarilo zozbierať originálne ľudové rozprávky z nasledujúcich krajín: Brazília, India, Čína, Zimbabwe, Pakistan, Peru, Thajsko, Vietnam, Stredoafrická republika, Tadžikistan, Rusko, Keňa, Afganistan, Kolumbia, Srbsko, Nigéria.

Vďaka projektu dostanú migranti žijúci na Slovensku zaujímavú a jedinečnú príležitosť predstaviť svoje tradičné kultúrne hodnoty, keďže rozprávky nielen väčšinou obsahujú morálne posolstvá, ale sú aj narozšírenejším prejavom ľudovej slovesnosti, a to v každej jednej krajine. Preto sa projekt dá považovať za jedinečný a priekopnícky.

Projekt je podporený zo štátneho rozpočtu a EÚ Fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. Publikácia bude na konci roka voľne dostupná na stiahnutie v elektronickej podobe aj v časopise Prohuman.