PŘÍLIŠ VZDÁLENÉ CÍLE

Domníváme se, že dostáváte do ruku zajímavý materiál, který je možno tvořivě využívat při nejrůznějších akcích, vzdělávacích aktivitách či při přípravě vlastních materiálů. Základní informace k MDGs (rozvojové cíle tisíciletí) najdete v jednotlivých kapitolách. Boxy popisují většinou nějaký specifický problém, který se k danému cíli váže, často se ovšem jedná o problém spojený s celkovou rozvojovou spoluprací. Grafy a obrázky mají za cíl dokreslit situaci, o níž se mluví v textu. Seznam boxů a grafů najdete v obsahu. Pokud materiály obsažené v naší publikaci budete chtít použít, můžete si je stáhnout z našich webových stránek www.ceskoprotichudobe.cz. 

 

 

Jsou ovšem i další webové stránky, které můžete použít. Především je to

  • www.gapminder.org , kde organizace Gapminder a Google California zveřejňují aktuální světové statistiky ve velmi příjemném a přístupném programu Trendalyzer.
  • Na stránkách www.worldmapper.org najdete na 600 map světa, na nichž jsou velikosti jednotlivých teritorií přizpůsobeny danému problému.
  • Názornou pomůckou je interaktivní mapa hladu (hunger map) na www.wfp.org. Další materiály najdete v oddíle Zdroje a další informace. Zkratky a názvy, které používáme v textu, najdete v seznamu zkratek;
  • pokud se setkáte s dalšími, pak jejich stručné vysvětlení lehce naleznete na www.rozvojovka.cz ve Zdroji informací.

 

 

 

Vyšlo s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské unie.
Autoři textů: Rober Stojanov, Tomáš Tožička,
Educon, o.s., 2009