Príbeh vecí (1. časť cyklu videí)

Prinášame cyklus videí na každý mesiac z projektu Príbeh vecí. Rozpráva o tom, odkiaľ naše veci sú, aj čo sa s nimi deje po zahodení.

Projekt Príbeh vecí vznikol v roku 2007. Niekoľko nadšencov vtedy zverejnilo 20 minútový film o tom, ako veci vyrábame, používame a vyhadzujeme. Po pozitívnom ohlase vydal tento tím aj knihu a pripravil vyučovacie osnovy pre stredné školy s výstižným názvom “Kúp, použi, vyhoď“. Minulý rok sa nadšenci pustili aj do kampane s cieľom znížiť znečistenie plastovým odpadom, zamedziť korupcii politikov a podporiť vzájomné zdieľanie vecí.
Zaujala nás však séria krátkych videí, ktoré vám budeme na našej stránke postupne, v mesačných intervaloch, približovať. Videá sa venujú súčasnému fungovaniu ekonomického systému vo svete. Popisujú ho na konkrétnych prípadoch produktov dennej spotreby. Venovať sa budeme kozmetike, fľaškovému predaju vody, alebo elektronike.

Ekonomický systém, ako ho chápu tvorcovia, je predstavený zaujímavým, vtipným a prístupným spôsobom v spomínanom videu z roku 2007, ktoré vám na úvod ponúkame.

Autori opisujú súčasný lineárny systém, v ktorom sa tovar hýbe:[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”967″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”300″,”style”:”float: right;”,”typeof”:”foaf:Image”,”width”:”400″}}]]

Ťažba -> Výroba -> Predaj -> Spotreba -> Likvidácia

Upozorňujú tu na problémy jednotlivých zložiek systému.
Naša planéta je limitovaná aj svojimi zdrojmi, aj schopnosťou absorbovať odpad. Problémom je, že kupujeme a spotrebúvame príliš mnoho vecí. Osobitne ľudia z ekonomicky vyspelejších krajín ďaleko prekračujú svoj podiel z prírodných zdrojov planéty, ktoré využívajú na uspokojenie svojich potrieb. Ak by mali takúto spotrebu aj ostatní ľudia planéty, potrebovali by sme planét hneď niekoľko.

Ako pri ťažbe, tak aj pri výrobe a likvidácií odpadu je ďalším problémom množstvo použitých toxických látok, následné znečistenie prostredia a klimatické zmeny. Aj v tomto prípade viac trpia obyvatelia z ekonomicky menej vyspelých krajín, do ktorých sa takáto ťažba, výroba a likvidácia sústreďuje. Výhodou pre zahraničné firmy sú často neexistujúce alebo neuplatniteľné zákony, ktoré by znečisťovanie obmedzovali alebo zakazovali.

Tretím problémom systému, je snaha výrobcov o to, aby spotrebitelia museli kupovať ich produkty v krátkych časových intervaloch. K tomu napomáha nekompatibilnosť noviniek so starými výrobkami, zámerná kazovosť, meniaca sa móda alebo reklama.

Okrem limitov planéty prináša tento systém hneď niekoľko závažných problémov pre ľudí v jednotlivých častiach celého systému.
Ťažba surovín a znečisťovanie likviduje okrem prírodného prostredia aj zázemie pre vidiecke komunity, ktoré vyháňa do miest. Hovoríme najmä o ekonomicky slabších krajinách.
V mestách sú títo ľudia zapojení do výroby, pričom pracovné podmienky týchto zamestnancov často ďaleko zaostáva za základnými štandardmi.
Systém dopadá aj na pracovníkov predaja, na ktorých sa veľké firmy snažia tiež ušetriť, aby mohli ponúknuť čo najlacnejší tovar. V skutočnosti platia zvyšok výrobných nákladov práve zamestnanci v ťažbe, výrobe a predaji a to svojim zdravím alebo životom.

My všetci sa preto musíme pozerať so širším, nesebeckým pohľadom na to, ako veci fungujú pred a po našej spotrebe. Iba tak môžeme prestať plytvať zdrojmi a hlavne ľuďmi.

Celé video o lineárnom ekonomickom systéme nájdete aj v našom videoarchíve.

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”977″,”attributes”:{“alt”:”Story of Stuff (2007, OFFICIAL Version)”,”class”:”media-image”,”typeof”:”foaf:Image”}}]]