OKAMŽIK JEDNOHO ZÁZRAKU

Jak poznám, že je někdo z jiné kultury? Podle barvy očí, vlasů, odlišné země původu, odlišného občanství nebo rozdílného chování? Podle čeho zařazuji lidi kolem mě do kategorií „našinec“ a „cizí“? To jsou otázky, na které se již dlouho hledají teoretická východiska a koncepty. Zdá se, že v posledních deseti letech dochází k výraznému posunu, jak přemýšlet nad odpověďmi na tyto otázky. Termínem „transkulturní přístup“ nebo přístup mnoha identit (multiple-identities approach) se vrací v pojetí kultury k jejímu základu – tedy k rozdílnostem v chování a tradicích. Ty člověk získává nejen narozením v určitém státě, ale také narozením do určitého sociálního kontextu, příslušností k různým profesním a zájmovým skupinám, náboženskému přesvědčení a praxi apod. To vše vytváří naši identitu. Film, jenž se vám dostává do rukou, pracuje s rozdílem mezi oběma pojetími zcela specifickým způsobem. Přináší příběh, ve kterém je umožněno protagonistovi Vojtovi velmi zblízka zakusit rozdíl mezi tím, co si sám o druhých myslí a korekci této zkušenosti, když zjistí, co se těm druhým opravdu honí hlavou. Jeho vlastní rychlé soudy – říkejme jim předsudky – jsou konfrontovány s odlišností reality, a to vše na pozadí první lásky. Cílem práce s filmem je naučit vnímat právě tento rozdíl – mezi tím, co vidím a tím, co na základě viděného o druhých usuzuji. Předsudky se mohou týkat nejrůznějších oblastí života – od tloušťky přes sociální postavení, až po odlišnou barvu pleti nebo etnickou skupinu.

 

Při práci s filmem musí pedagogové učinit základní rozhodnutí s filmem můžete pracovat jako s celkem – tedy jednou se na něj podívat a zasadit ho do nějakého metodického konceptu anebo film využít ve větším počtu hodin a pracovat s nejrůznějším rovinami překvapení, která jsou ve filmu
skryta. V metodice najdete jednotlivé metodické listy s uvedenými aktivitami včetně typů, do jakého výukového předmětu se hodí.

 

 

Pro ty kteří by se rádi dozvěděl o jednotlivých tématech něco víc, můžeme doporučit další zdroje informací (www.czechkid.cz nebo www.varianty.cz).