Nadácia Pontis vydala knihu o Rozvojovom vzdelávaní

Venujete sa témam rozvojového vzdelávania? Objednajte si do konca februára knihu Rozvojové vzdelávanie, Témy a metódy.

Nadácia Pontis prichádza s novou knihou, ktorá sa venuje rozvojovému vzdelávaniu. “Publikácia sa v 10 kapitolách venuje témam, aký význam má rozvojová spolupráca, dotýka sa témy chudoby, životného prostredia a rozvojovým trendom v 21. storočí, ale aj vzťahu medzinárodnej migrácie a rozvoja,” vysvetľuje Michal Cenker z nadácie, ktorý prípravu knihy zastrešoval.

Kniha koncepčne vymedzuje rozvojové vzdelávanie, vysvetľuje jeho úlohu vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme a dáva jej širší spoločenský význam.

Kniha je tiež výbornou pomôckou pre vysokoškolských učiteľov.“Každá kapitola obsahuje aj metodologickú časť, ktorej cieľom je pomáhať učiteľom priblížiť študentom jednotlivé témy prostredníctvom konkrétnych výučbových nástrojov,” dodáva Michal Cenker.

Svojim obsahom a zameraním ide o prvú publikáciu svojho druhu na Slovensku, ktorá zapĺňa prázdny priestor v spoločenskej a odbornej diskusii o rozvojovom vzdelávaní.

Témy, o ktorých sa v knižke dočítate: 

  • Zmysel a možnosti  rozvojového vzdelávania (Erich Mistrík)
  • Rozvojová a humanitárna pomoc (Ondrej Gažovič, Tomáš Profant)
  • Chudoba a nástroje boja proti chudobe (Martina Bolečeková)
  • Obchod, dlh a fair trade (Tomáš Profant)
  • Mierové vzdelávanie, vojenské konflikty a terorizmus (Eva Godovičová)
  • Efektívna komunikácia (Katarína Kurčíková)
  • Vzdelávanie o ľudských právach (Lucia Kamarášová)
  • Multikultúrne vzdelávanie (Katarína Kurčíková)
  • Životné prostredie a rozvoj v podmienkach 21. storočia (Mikuláš Černota)
  • Migrácia a rozvoj v globálnom kontexte (Michal Cenker)

Knihu si môžete objednať na adrese michal.cenker@nadaciapontis.sk. Pontis vám ju do konca februára zašle bezplatne.