Metodika čtenářství

V příručce se dočtete :

 • Proč rozvíjet čtenářství a zároveň PT?
  Anotace: Očekávané výstupy ve čtenářství; pojem a definice čtenářské gramotnosti; Nosné myšlenky čtenářství
 • Nutné podmínky pro rozvoj ČG v souvislosti s průřezovými tématy
  Anotace: Pravidla a zásady; Prostředí a materiální zajištění; Organizace a plánování roku a dne, Dovednosti učitele
 • Čtení s porozuměním
  Anotace: Revoluce v chápání pojmu čtení s porozuměním; Čtenářské dovednosti a strategie; Ukázka práce s textem
 • Mýty o čtenářství a čtenářské gramotnosti
  Anotace: Pět převažujících názorů na čtenářství, které je třeba vyvrátit
 • Postup vzniku lekce, ve které je využito aktuálních témat a zároveň je rozvíjeno průřezové téma a čtenářství
  Anotace: Popis procesu tvorby UJ Krysař, ve které je propojen oborový cíl s cílem z oblasti čtenářství
 • Postup zavádění rozvoje čtenářství do výuky
  Anotace: Na základě kroků k implementaci PTaČ do výuky popsaný model, jak mohou učitelé rozvíjet ve výuce čtenářství; Ukázka lekce a rozbor čtenářských cílů
 • Postup zavádění rozvoje čtenářství do výuky
  Anotace: Na základě kroků k implementaci PTaČ do výuky popsaný model, jak mohou učitelé rozvíjet ve výuce čtenářství; Ukázka lekce a rozbor čtenářských cílů
 • Sady textů
  Anotace: Knihy pro děti a mládež, které jsou pro žáky atraktivní a zároveň je možné je využít při výuce směřující k cílům průřezových témat a čtenářství. Materiál obsahuje anotaci knihy, ukázku z knihy, nosnou myšlenku (hlavní sdělení textu, které se vztahuje k průřezovým tématům), a u některých knih i nápady, jak knihu či její části využít ve škole.