Metodické príručky ku globálnemu vzdelávaniu – III. časť – české zdroje

V pokračovaní série o vhodných metodických príručkách, ktoré sa dajú voľne stiahnuť a používať (nielen) v školskom vyučovaní tentokrát zamierime do Českej republiky.

Pri vyhľadávaní zdrojov často zabúdame, že máme obrovskú jazykovú výhodu v tom, že rozumieme česky. Naši susedia majú takmer dvojnásobný počet obyvateľov ako Slovensko a v mnohých prípadoch dlhšiu tradíciu v tvorbe metodických materiálov. Preto je množstvo ich voľne prístupných zdrojov kvalitných a s malou alebo žiadnou úpravou sa dajú použiť aj u nás.

Mimovládna organizácia Člověk v tísni vydáva publikácie pre učiteľov prostredníctvom dvoch svojich sekcii – Varianty a Jeden svět na školách. Hoci Varianty existujú pod organizáciou Člověk v tísni, pôsobia akoby boli samostatná organizácia venujúca sa inkluzívnemu a globálnemu (rozvojovému) vzdelávaniu.

Príručka Metodika programu Active Citizens vyšla v roku 2014 ako výsledok spolupráce Variant a British Counci. Je súčasťou programu Active Citizens, ktorý dodnes prebieha asi v štyridsiatich krajinách. V Českej republike reagoval projekt aj na výskum, podľa ktorého si 91 % dospelých a 80 % stredoškolákov myslí, že nedokáže ovplyvniť riešenie problémov na celoštátnej úrovni. Cieľom príručky je preto posilniť v mladých ľuďoch motiváciu a schopnosti potrebné pre partnerskú spoluprácu.

V príručke (na 256 stranách) nájdete takmer všetko – pekne graficky upravené aktivity, ktoré v sebe neskrývajú britskú metodológiu a dajú sa okamžite použiť, príklady dobrej praxe z českých škôl, aktivity vedúce k strategickému mysleniu a plánovaniu a k pochopeniu princípu projektu, či na kľúč pripravené aktivity, ktoré si stačí prečítať, prípadne k nim skopírovať prílohy a dajú sa ľahko využiť na hodinách. Okrem toho obsahuje aj interaktívne video vstupy, ktoré pekne prepájajú a zasadzujú do rámca nové kapitoly.
Ak hľadáte modernú, praktickú, obsahovo zaujímavú, graficky pekne spracovanú, interaktívnu a inšpiratívnu príručku, toto je ona. Stiahnuť sa dá jedným klikom TU.

Pre budúcich i súčasných učiteľov je určená príručka Globálni dimenze ve výuce – Příručka pro vzdělávaní učitelů.
Príručka najskôr zaujímavým spôsobom zhrňuje chápanie globálnej dimenzie vo výučbe a neskôr ponúka konkrétne nástroje, ako ju začleniť do vyučovania.
Opäť v nej vidieť znaky zahraničnej, britskej metodológie. Okrem praktických častí je aj veľmi dobrým materiálom pre tých, ktorí chcu lepšie pochopiť podstatu globálneho vzdelávania. Stiahnuť sa dá TU.

Viac metodických príručiek vydaných Variantami sa dá stiahnuť TU. Okrem toho je možné využiť aj metodické listy, ktoré sa dajú na stránke jednoducho filtrovať podľa témy. Tie môžete okamžite využiť priamo vo vyučovaní (stiahnuť TU)

Druhá vzdelávacia sekcia v českej organizácie Člověk v tísni, Jeden svět na školách, sa dlhodobo venuje mediálnej výchove, konkrétne využitiu (dokumentárnych) filmov vo vzdelávaní. Školám, okrem iného, ponúka dokumentárne filmy, ktoré sa dajú ľahko stiahnuť z ich stránky a metodické materiály, kroré učiteľom umožnia efektívne s filmom so žiakmi pracovať.
Filmy si českí učitelia môžu vybrať z prehľadnej databázy, napríklad podľa témy, ktorej sa dokument venuje. Keďže autorské práva nedovoľujú ponúkať filmy mimo územia Českej republiky, zostáva nám možnosť pozrieť si aspoň ich krátke ukážky. Prípadne si môžeme stiahnuť niektoré s neuzamknutých metodických listov, ktoré sú k nim spracované. V súčasnosti sa plánuje realizácia podobného projektu, len v menšom rozmere, aj v rámci slovenskej organizácie Človek v ohrození. Ukážky k filmom a niektoré z metodík si môžete pozrieť a stiahnuť TU.

Zaujímavou iniciatívou je projekt venujúci sa súčasnej ruskej propagande. Ako píšu v Člověku v tísni, “cieľom propagandy nemusí byť vždy presvedčit o „svojej pravde“, ale aj dehonestovat, pošpiniť, či aspoň nahlodať pozície opačného názorového spektra. To je zrejmé aj na súčasnej ruskej propagande, ktorá výrazne posilnila v súvislosťou s konfliktom na Ukrajine. Zameriava sa predovšetkým na spochybňovanie pozícii svojich oponentov. Nejde jej o to, aby presadila svoju verziu, ale skôr o to, navodiť dojem, že všetky verzie sú možné, a že pravda neexistuje.”
Slovenským učiteľom však opať zostáva len možnosť pozrieť si ukážky a stiahnuť si jednu aktivitu k téme. Ukážka TU.

Pred niekoľkými týždňami zaujal českú verejnosťprojekt Hello Czech republic organizácie Meta. Dokonca sa k nemu vyjadrovali najvyšší štátni predstavitelia – vrátane prezidenta Zemana a ministerky školstva Valachovej. Valachová sa k projektu vyjadrila: “Já si uvědomuju, že současná situace v případě uprchlické krize je velmi citlivá, že je to velmi složitá a vážná věc pro dospělé a v žádném případě nedovolím, aby tímto způsobem byly strašeny nebo zatahovány do celospolečenské vážné debaty děti.” Asi najkontroverznejšou časťou projektu bola aktivita, ktorá obracia perspektívu utečenca. Vo fiktívnom príbehu vykresľuje haváriu atómovej elektrárne v Českej republike, ktorá spôsobí, že Česi musia opustiť územie svojej krajiny a hľadať útočisko v inom štáte a kultúre. Jediná krajina, ktorá prejavila záujem prijať ich je fiktívny ázijsky Peacestán. Jeho predstavitelia však chcú od zástupcov Česka poznať, akým spôsobom sa 10 miliónov Čechov chce do novej krajiny integrovať.

Všetky materiály sa dajú bezplatne a jednoducho stiahnuť TU. Okrem metodickej príručky je možné použiť i dokumentárny film a komix o afgánskom chlapcovi a jeho úteku do Švédska.

U nás menej známa moravská organizácia NaZemi sa venuje najmä témam Spravodlivého obchodu, zodpovedného spotrebiteľského správania, spoločenskej zodpovednosti firiem ale aj téme Migrácia. Je určená najmä skautom, ale dá sa využiť aj v iných skupiných neformálneho i formálneho vzdelávania. (stiahnuť TU)
V novej príručke Lidé v pohybu – Metodika pro práci s tématy uprchlictví a migrace sa venuje kontroverznej a aktuálnej téme migráci.
Organizácia NaZemi spravuje tiež webovú stránku http://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/. V mnohom je podobná našemu portálu a tiež ponúka ucelený prehľad o metodických materiálov v českom jazyku (TU).

 

Vydarenú príručku pre učiteľov, s názvom Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle! vydalo v roku 2013 aj Středisko ekologické výchovy SEVER, a to v spolupráci s medzinárodnými partnermi. Sú v nej pekne spracované učebné scenáre, vrátane obrázkových príloh. Podobne, ako pri iných vyššie spomenutých príručkách, aj tu vidieť britský rukopis a výsledok medzinárodnej autorskej spolupráce. V príručke si napríklad môžete pozrieť kompletný výrobný cyklus čokolády a nájsť aj metodologický popis, ako s touto prílohou a textom pracovať (str. 53 – 59). Je to komplexná publikácia, ktorú ocenia tí, ktorí sa s témou globálneho vzdelávania len zoznamujú a chcú o ňom učiť viac a lepšie; tí, ktorí sa globálnemu vzdelávaniu nechcú zvlášť venovať, ale radi sa zoznámia s novými metodologickými postupmi a hľadajú inšpiráciu; ale aj takí, ktorí si myslia, že už všetko videli a čítali – v tejto publikácii nájdu toho ešte oveľa viac (stiahnuť TU).

Na webe globalnerozvojovevzdelavani.cz si môžete pozrieť aj publikácie, ktoré sa venujú teoretickému rámcu globálneho vzdelávania. Principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách pekne zadefinoval základné princípy globálneho vzdelávania. Tými by sa mal riadiť každý učiteľ alebo facilitátor, ktorý sa globálnemu vzdelávaniu venuje (stiahnuť TU).

Predstavili sme si len malú časť metodických príručiek a materiálov, ktoré vznikli v českom jazyku a sú voľne dostupné v online podobe na stiahnutie. Linky, ktoré ste v texte našli vám pomôžu objaviť aj iné zaujímavé zdroje.

Vybrané slovenské metodické príručky sme si predstavili v článku TU a TU a vrátime sa k nim opäť.
Teraz je na vás, po ktorých z nich siahnete.

Autor: LZ

Titulka: obálka príručky Svét v nákupním košíku, Společnost pro Fairtrade

Obsah vzniká s podporou: