Kurz Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov

Vysokoškolský kurz Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov vyučovaný na Katedre žurnalistiky na Univerzite Komenského umožňuje budúcim novinárom nazrieť medzi riadky, poodhaliť ich vlastné postoje, stereotypy či predsudky a toto poznanie aplikovať pri uvažovaní o siedmich vybraných globálnych témach.

Novinári z praxe a odborníci na globálne témy študentom počas 12 týždňov ukazujú skryté rozmery tém, ako je globalizácia, udržateľný rozvoj, migrácia, ľudské práva, chudoba či zmena klímy. Študenti vytvárajú novinársky obsah, získavajú spätnú väzbu, publikujú v novinách a spolupracujú s odborníkmi.

Unikátnym prvkom kurzu je spolupráca so spravodajskou sekciou HN Globálne na portáli Hospodárskych novín (www.hnonline.sk) zameranou na globálne témy. Spolupráca umožňuje budúcim novinárom získavať prax pod dohľadom skúsených novinárov.

Kurz pripravuje Svet medzi riadkami, neformálne zoskupenie novinárov a odborníkov so záujmom o globálnu žurnalistiku a rozvojové témy, pod hlavičkou neziskovej organizácie Človek v ohrození, v úzkej spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Hospodárskymi novinami. Spolufinancuje ho SlovakAid.

Učebné texty a materiály

Výťah z evalvácie kvality a dopadu kurzu – 2016
Výťah z evalvácie kvality a dopadu kurzu – 2021

Zoznam vyučujúcich a ďalších expertov:

  • Stanislava Harkotová – vyučujúca kurzu, reportérka Aktuality.sk
  • Frédérique Hazeová – garantka predmetu, Katedra žurnalistiky FiF UK
  • Peter Ivanič – odborník na zobrazovanie rozvojových krajín a jeho účinok na naše postoje, rozvojový novinár, člen Svet medzi riadkami
  • Jarmila Lajčáková – odborníčka na ľudské práva s dôrazom na menšiny, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, FSEV UK
  • Stanislava Luppová – vyučujúca kurzu, odborníčka na ekonomiku, editorka ekonomického oddelenia Hospodárskych novín, členka Svet medzi riadkami
  • Elena Gallová Kriglerová – odborníčka na migráciu a interetnické vzťahy, Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Zuzana Števulová – odborníčka na migráciu, Liga za ľudské práva
  • Juraj Mesík – odborník na otázky spojené so zmenou klímy, rozvojový analytik, Palackého univerzita v Olomouci
  • Andrej Návojský – odborník na zobrazovanie rozvojových krajín a jeho účinok na naše postoje, Nadácia Milana Šimečku
  • Tímea Stránská – odborníčka na medzinárodné právo so špecializáciou na ľudské práva, Kancelária OSN, Priština, Kosovo
  • Lukáš Zorád – ekológ, odborník na otázky životného prostredia s dôrazom na krajiny globálneho Juhu, PDCS


Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami

image