Krátky kurz zodpovedného spotrebiteľa

Ako kupovať múdro ale zároveň zodpovedne – voči ľuďom aj planéte? Čo konkrétne môžeme urobiť, aby sme prispeli k pozitívnej zmene? A prečo by sme to mali vôbec robiť?

Každý z nás kupuje jedlo, kozmetiku, elektroniku, knihy, nábytok, vodu, energie či služby. Nakupujeme čoraz viac, lebo máme viac peňazí a možností ako ich míňať.

Nakupujeme veci, ktoré majú svoj pôvod aj vo veľmi vzdialených častiach sveta. Stačí sa pozrieť na štítky vášho oblečenia alebo elektroniku , ktorú používate – z najväčšou pravdepodobnosťou sú vyrobené v Ázii. Hoci si to mnohokrát neuvedomujeme, ich kúpou priamo ovplyvňujeme život ľudí, ktorých osobne nepoznáme, vplývame na životné prostredie celej planéty, miestne trhy a globálnu ekonomiku. Dokonca aj drobné nákupy čokoládovej tyčinky, papiera či kávy ovplyvňujú priamo alebo nepriamo prostredie, v ktorom vznikali a ľudí, ktorí ho vyrobili – a to často aj na druhej strane našej planéty.

Stali sme sa súčasťou toho, čo nazývame globálnou dedinou a teda globálnymi spotrebiteľmi.

„Predtým, než si dnes ráno dojedol svoje raňajky, závisel si na polovici sveta.“ Martin Luther King

Najsilnejšou zbraňou je naša peňaženka

Naša peňaženka a naše rozhodnutia sú silnými prostriedkami v tom, ako bude vyzerať svet – ten okolo nás, ale aj ten vzdialený. Zároveň majú obrovskú moc – hoci si to často neuvedomujeme, zmenám spotrebiteľského správania sa musia predajcovia tovaru a služieb prispôsobovať. 

Môžeme preto prijať svoj diel zodpovednosti a stať sa zodpovednými spotrebiteľmi. Čo to znamená?
V prvom rade si zodpovedný spotrebiteľ uvedomuje dopad, aký má kúpa daného predmetu a všetky prepojenia s tým spojené. Je si vedomý toho, za akých podmienok tovar vznikol, aký dopad mal na ľudí, ktorí ho vyrobili aj na životné prostredie. Je si vedomý aj dopadov, ktoré vznikli pri doprave, distribúcii a aj tých, ktoré vniknú pri jeho likvidácii. V ideálnom prípade si uvedomuje celý výrobný reťazec, je si vedomý svojej zodpovednosti a pozná i využíva alternatívy, ktoré existujú.

„Príroda nám poskytuje obed zdarma, ale iba ak budeme kontrolovať náš apetít.“  William Ruckelhaus

Skutočná cena

Ako spotrebitelia sa tešíme z nízkych cien tovarov. Tričká za tri alebo štyri eurá, smartfón za pár desiatok eur, či potraviny za cenu, na ktorú sa už často ani nepozeráme – to všetko má ale aj inú, skrytú cenu. Nízka cena týchto výrobkov má vplyv na životné prostredie, na mzdy poľnohospodárov alebo robotníkov, ľudské práva a niekedy aj mier v iných častiach sveta.

Chov zvierat vo veľkofarmách vedie k väčšej produkcii a zníženiu ceny mäsa, ​​ale vedie k utrpeniu chovaných zvierat a znečisteniu životného prostredia. Pesticídy síce zvyšujú výnosy v poľnohospodárstve a znižujú cenu potravín, znečisťujú však pôdu, vodu i vzduch. Výroba textilu v ekonomicky menej rozvinutých krajinách znižuje jeho konečnú cenu a dáva mnohým ľuďom prácu, robotníčky ale musia často pracovať v nedôstojných podmienkach za nedôstojnú mzdu. Komponenty v elektronických výrobkoch môžu byť zas vyťažené za cenu udržiavania vojenských konfliktov alebo za cenu veľkých environmentálnych škôd.  A v konečnej cenovke sú málokedy zahrnuté náklady za likvidáciu týchto výrobkov – po tom, ako ich vyhodíme alebo zrecyklujeme. 

„Začni tam kde si, použi čokoľvek máš a urob, čo môžeš“

Zodpovedný spotrebiteľ môže využívať pozitívne nakupovanie alebo morálny bojkot.

Pozitívne nakupovanie

Pozitívne nakupovanie znamená uprednostňovať taký tovar, ktorý vznikol pri menších dopadoch na životné prostredie a taký, pri ktorom sa dá povedať, že ľudia, ktorý ho vyrábali dostali férovú mzdu a pracovali v dôstojných podmienkach. V našich podmienkach je typickým prejavom pozitívneho nakupovania uprednostňovanie lokálnych produktov, ekologických tovarov alebo Fair Trade výrobkov – možností je však oveľa viac. Niektoré firmy sa skutočne snažia konať zodpovedne v každom aspekte svojho podnikania, a také by sme mali našou peňaženkou odmeniť.

Môžete uprednostniť elektronické spotrebiče, ktoré majú nižšiu spotreby energie (každý výrobok je povinný mať označenie spotreby energie v škále), pri kúpe auta brať ohľad na to, akú má spotrebu pohonných hmôt a koľko emisií produkuje, pri kúpe papiera uprednostňovať recyklovaný, pri kúpe nábytku zas certifikovaný – ktorý zaručuje, že drevo nepochádza z dažďových lesov, môžeme kupovať vajíčka z voľného výbehu sliepok a pod.

Na internete možno nájsť zoznamy firiem podľa toho, ako zodpovedne sa správajú – k ľuďom alebo životnému prostrediu pri výrobe a predaji svojich výrobkov. Niektoré sa však snažia len zaujať lacnou marketingovou kampaňou, v ktorej sa prezentujú ako environmentálna alternatíva, hoci pravda môže byť iná (tzv. greenwashing).

Morálny bojkot

Morálny bojkot znamená odmietanie nakupovania predmetov alebo služieb, o ktorých vieme, že majú negatívny dopad na ľudí alebo životné prostredie. Typickým príkladom je odmietanie jednorazových obalov – polystyrénových šálok, plastových príborov a tanierov či pohárov, kávy v jednorazových kapsuliach, či nevyužívanie osobného auta alebo leteckej dopravy, ak je to možné. Môžeme tiež odmietať nakupovať u firiem, o ktorých vieme, že svojim zamestnancom neplatia férovú mzdu alebo neberú ohľad na životné prostredie. Takisto je dobré vedieť, či sa tieto firmy nevyhýbajú plateniu daní (napríklad prostredníctvom schém v daňových rajoch) alebo či nekorumpujú politikov.

Svoj postoj možno tiež vyjadriť priamo s personálom v obchodoch, na zákazníckej linke alebo emailom. Prípadne podpísaním petícii na internete, ktoré organizujú nezávislé organizácie. Existuje obrovské množstvo kampaní a iniciatív, vďaka ktorým sa skutočne podarilo dosiahnuť zmenu.

A prečo by som mal byť zodpovedný spotrebiteľ? 

Z viacerých dôvodov. Na začiatok možno spomenúť ten najsebeckejší – ekonomické dôvody – takýto spôsob života šetrí peniaze. Neustále kupovať jednorazové predmety či také, ktoré sa nám po pár použitiach pokazia, stojí peniaze a nie práve málo.

Ďalším sú zdravotné dôvody – zníženie spotreby vedie k nižšiemu vystaveniu nebezpečným chemikáliám. Nové výrobky sú totiž často chemicky upravované (napríklad bielené papierové vreckovky) a počas používania vypúšťajú nebezpečné plyny. Okrem toho, môžu byť vyrobené zo zdraviu škodlivých druhov plastu alebo iných nebezpečných syntetických materiálov.

No a napokon, sú to environmentálne dôvody. Neustála výroba nových predmetov je možná len vďaka využívaniu prírodných zdrojov – elektriny, vody, ropy, kovov, dreva a mnohých ďalších. Používanie chemikálii pri ťažbe alebo výrobe tiež škodí prírodnému prostrediu a môže spôsobovať zdravotné riziká pre ľudí, ktorí sú do procesu výroby zapojení alebo v takej oblasti žijú.

Klčovanie dažďových pralesov kvôli plantážam palmového oleja

foto: Klčovanie dažďových pralesov kvôli plantážam palmového oleja v Borneu, Malajzia (zdroj: NASA)

Ďalším dôvodom je preprava nových výrobkov. Jej dôsledkom je nielen spotreba obrovského množstva pohonných hmôt ale aj splodiny CO2, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.

Každý výrobok má určitú životnosť. Všetky však skôr alebo neskôr skončia na skládke či v spaľovni, oveľa menšia časť v recyklačných centrách. A niektoré skončia na čiernych skládkach alebo pohodené voľne v prírode. Stačí sa niekedy vonku pozrieť okolo seba a určite uvidíte pohodené plastové vrecúško, fľašu alebo iný odpad.

A napokon, je to problém manažmentu odpadu. Skládky odpadov majú svoju kapacitu. Odpad v nich sa rozkladá len veľmi pomaly a bude trvať stovky až tisíce rokov, kým sa väčšina z neho rozpadne. V každom prípade – nikdy sa už nepodarí využiť tieto suroviny opätovne použiť. Takže, ak niečo odhodíme, odpad ide niekam inam, ale problém sa tým nestratí.

Re-Re-Re 

Najefektívnejším spôsobom, ako znížiť svoju ekologickú stopu* je nakupovať menej vecí. Ak znížime vlastnú spotrebu, spotrebuje sa menej surovín, zníži sa emisia skleníkových plynov a množstvo odpadu. Dobrým príkladom, ako môžeme sami zmeniť svoje správanie v každodennom živote je riadiť sa podľa 3R (znižovať vlastnú spotrebu, znovu použiť, recyklovať (z angl. Reduce, Reuse, Recycle alebo R3).
Znižovanie spotreby, opätovné používanie a recyklácia sú tri komponenty environmentálne zodpovedného spotrebiteľského správania. Pomáhajú znížiť množstvo odpadu, ktorý vyhodíme, zachovávať prírodné zdroje, ale šetria aj naše peniaze. V ideálnom prípade by malo byť zohľadnené vo všetkých aspektoch nášho života.

Obrovské množstvo nápadov, ako znižovať vlastnú spotrebu, znovu použiť a recyklovať nájdete na internete, napr. na stránke Pinterest či na facebookovej stránke Nifty. Možností je však oveľa viac.

Znižovať spotrebu

Najlepším spôsobom, ako znížiť množstvo odpadu je vôbec ho nevytvárať. To môžeme dosiahnuť tým, že budeme nakupovať uvážene, odmietať veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme (refuse) a žiť podľa niektorých zásad:

 • Kupovať len to, čo v skutočnosti potrebujeme – nekupovať množstvo oblečenia, elektroniky alebo jedla, ktoré po krátkom čase aj tak vyhodíme. 
 • Vyhýbať sa jednorazovým výrobkom, ako sú plastové alebo papierové riady, príbory, hrnčeky, poháre, holiace strojčeky, zapaľovače alebo obaly – tvoria obrovský podiel odpadov.
 • Jesť menej mäsa. Na jeho výrobu a spracovanie sa využíva omnoho viac zdrojov ako v prípade rastlinných výrobkov. 
 • Nekupovať balenú vodu, namiesto toho piť vodu z vodovodu a nosiť pri sebe fľašu na vodu z vodovodu.
 • Tlačiť a kopírovať obojstranne, kedykoľvek je to možné; ideálne tlačiť a kopírovať čo najmenej. 
 • Vyhýbať sa výrobkom, ktoré používajú nadmerné množstvo obalov, predovšetkým takých, ktoré sú balené rôznymi materiálmi (papier, fólie, plast, polystyrén…). Veľmi ťažko sa recyklujú a na výrobu a dopravu si vyžadujú množstvo surovín. 
 • Na zápisky používať „šmiráky“, už použité papiere, či výstrižky z kartónových obalov.
 • Na svoju schránku umiestniť nálepku: „Prosím, nevhadzovať reklamné materiály.“ 
 • Namiesto papierových vreckoviek používať textilné (to isté platí aj o plienkach).
 • Nepoužívať papierové utierky – namiesto nich sa dajú použiť textilné a prateľné. 
 • Kupovať kvalitné výrobky, teda také, ktoré majú dlhšiu záruku, sú vyrobené „poctivo“ a z kvalitných materiálov. Vydržia dlhšie a v konečnom dôsledku tým ušetríte peniaze. Tieto predmety neskončia zbytočne rýchlo na skládke či v spaľovni.
 • Sprchovať sa, a aj to krátko. Na kúpeľ vo vani je potrebné o desiatky litrov viac vody ako na krátku sprchu. 
 • Využívať bicykel, chôdzu alebo hromadnú dopravu – ak je to možné. Auto používať na cesty a výlety s väčšou skupinou spolucestujúcich. 
 • Necestovať letecky na dovolenku do vzdialených miest a „rezortov“, predovšetkých all inclusive rezortov. 
 • Nakupovať vo väčších baleniach. Také si vyžadujú menej obalov a zvyčajne sú oveľa lacnejšie.

Opätovne používať

Opätovne používať výrobky dáva zmysel z ekonomického aj environmentálneho hľadiska. Niekedy si to ale vyžaduje trochu kreativity:

 • Nakupovať oblečenie v second-handových obchodoch alebo bazároch.
 • Kupovať mobilný telefón alebo elektroniku v online bazároch, od priateľov alebo známych. Elektroniku používať čo najdlhšie.
 • Oblečenie používať pokiaľ je nositeľné a opraviteľné.
 • Opätovne používať výrobky, ktoré nestratili svoj účel. Šetriť papier alebo plastové vrecúška a opravovať pokazené výrobky. 
 • Predať alebo darovať staré oblečenie, hračky, elektroniku alebo nábytok. 
 • Používať uzatvárateľné nádoby namiesto plastových obalov. Jedlo z reštaurácie alebo jedálne si nechať zbaliť do vlastnej nádoby – namiesto do polystyrénového jednorazového obalu.
 • Prerábať staré veci na nový účel (tzv. upcycling) je čoraz populárnejšie – mnoho skvelých a kreatívnych nápadov nájdete na internete (napr. stránka Nifty na Facebooku). 
 • Namiesto papierového, plastového alebo polystyrénového hrnčeka používať keramický, umývateľný hrnček.
 • Uprednostňovať výrobky v opätovne použiteľných obaloch (napr. fľašiach).
 • Nebrať si z obchodov zbytočne ďalšie plastové vrecká. Igelitky už aj tak vyšli z módy. Do obchodov chodiť s textilnou taškou. Aj mikroténové vrecko môže byť opätovne použité – môžete mať jedno stále so sebou. 
 • Nepoužívať jednorazové ale nabíjacie batérie.
 • Mestské záhrady sú čoraz populárnejšie – ak existuje taká možnosť, možno si zasadiť vlastné bylinky alebo zeleninu na okne, balkóne či vo vlastnej záhradke je aj príjemným hobby a relaxom.

Recyklovať

 

Recyklovať doma alebo v škole:

 • Doma si pripraviť nádoby alebo tašky na rôzne materiály – papier, plast, sklo, kov, nebezpečný či organický odpad a dávať ich do kontajnerov na recyklovaný odpad. 
 • Ak v dome, škole alebo v obchode nie sú koše na recykláciu, pýtať sa správcu domu, riaditeľa alebo majiteľa prečo tam taký kôš nie je. Žiadať zmenu.
 • Kupovať predmety, ktoré sú vyrobené z recyklovaných surovín alebo predmetov. 
 • Používať recyklovaný papier do tlačiarne, či obálky vyrobené z recyklovaného papiera a recyklované tonerové kazety.
 • Kompostovať – doma alebo na záhrade. Kompostovať možno aj v interiéroch (vermikompostovanie).
 • Dávať pozor na recyklačné symboly – znamenajú, že predmet bol buď vyrobený z recyklovaných materiálov alebo je po použití vhodný na recykláciu. 
 • Predavačov alebo dodávateľov sa pýtať, či sú výrobky šetrné k životnému prostrediu – napríklad nemajú zbytočne veľa obalov, sú vyrobené z recyklovaných materiálov a pod.

Nikdy nebolo jednoduchšie začať. Je len na nás, či tak urobíme.

Text bude súčasťou pripravovanej metodickej príručky pre (prevažne stredné) školy. Objednať si ju môžete už dnes na lukas.zajac@clovekvohrozeni.sk

Autor: Lukáš Zajac

foto na titulke: Shop Until You Drop, Banksy