KOMPAS, Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

 

Co čtenář v Kompasu najde?

  • Autorský tým byl poradní skupinou vyzván, aby vytvořil manuál, který bude:
    co nejúplnější a nejobsažnější (aby v něm každý mohl najít informace, které ho zajímají nebo které potřebuje ke své práci)
  • prakticky využitelný, aniž by bylo nutné  jej přečíst celý (uživatelé by měli být schopni připravit a vést aktivitu bez pročítání materiálů, které se přímo nevztahují k jejich prostředí či situaci)
  • obsahovat minimum doplňujících informací pro ty uživatele, kteří si nějakým tématem nebudou jisti (Kompas by jim měl stačit)
  • především praktický a založený na aktivitách zážitkového učení
  • atraktivní, tj. musí odrážet zájmy mladých lidí z Evropy a rozvíjet nejen jejich znalosti a kompetence, ale také sociální dovednosti a postoje
  • klást důraz na hodnoty a sociální otázky, nikoli (pouze) na formální práva uvedená v mezinárodních úmluvách
  • použitelný v rámci formálního i neformálního vzdělávání
  • obsahovat doplňující informace skutečně pouze jako doplněk, a nikoli na začátku, aby se uživatelé dostali co nejdříve k aktivitám, ale zároveň aby věděli, že mají k dispozici detailnější informace, které mohou v případě potřeby využít.

 

Jazyková redakce: Blanka Svadbová
Koordinátor českého vydání: Josef Boček
Národní institut dětí a mládeže, Českou národní agenturu MLÁDEŽ 2006