Ken Robinson – revolucionár v oblasti vzdelávania (cyklus TED Talks)

Na čom bol postavený súčasný vzdelávací systém? Dokáže reagovať na aktuálne výzvy globalizovaného sveta? A čo naša kreativita? Odpovede na tieto otázky hľadá aj Ken Robinson, odborník na vzdelávanie, kreativitu a inovácie.

Vzdelávanie čelí v súčasnosti mnohým výzvam a viacerí odborníci na vzdelávanie volajú nie po evolúcii ale revolúcii vo vzdelávaní. Jedným z nich je aj Ken Robinson, autor, poradca pre vzdelávanie, niekdajší profesor na univerzite vo Warwicku. Špecializuje sa na kreativitu, inovácie a ľudské zdroje vo vzdelávaní ale aj biznise. Širšia verejnosť ho mohla zaregistrovať vďaka TED talks, v ktorých tvrdí, že náš vzdelávací systém zabíja kreativitu a zlyháva v príprave novej generácie na výzvy, ktoré sú pred nami.

Zmena paradigmy vo vzdelávaní 

V jednej zo svojich TED prednášok hľadá príčiny a uvádza dôvody, prečo súčasný vzdelávací systém nie je vhodný pre dnešnú dobu. Jedným zo základných problémov podľa neho je,  že tento systém bol vytvorený v čase osvietenstva a reflektoval na potreby a dôsledky priemyselnej revolúcie, čo pre dnešný globalizovaný svet nie je aktuálne. Dokladuje to na spoločných prvkoch škôl s výrobnými linkami ako napr. vopred predpísané prestávky, vyučovanie po predmetoch, kategorizácia na základe veku – ktorú spochybňuje rovnako ako aj celú štandardizáciu vzdelávania (kurikula, testovania) a tvrdí, že vzdelávanie by sa malo uberať presne opačným smerom.

Predstavuje výsledky štúdie o odlišnom uvažovaní (v angličtine divergent thinking), čo je podľa neho základom kreativity. Ide o schopnosť nájsť viacero odpovedí na jednu otázku, dokázať ju rôzne interpretovať, nemyslieť priamočiaro. Ako príklad uvádza otázku: Na čo všetko sa dá použiť papierová spinka? Bežne opýtaní ľudia prídu na 10-15 spôsobov. Tí, ktorí sú dobrí v odlišnom uvažovaní  dokážu nájsť až 200 riešení. Je to preto, že si nepredstavia len obyčajnú malú kovovú spinku ale napr. obrovskú niekoľko metrovú „spinku“ z úplne iného materiálu.

Podľa prieskumu, v ktorom dlhodobo testovali deti (tie isté od škôlky po 13-15 rokov), najlepšie výsledky v odlišnom uvažovaní dosahovali deti v škôlke (až 98 %) a čím boli staršie (vzdelanejšie), tým ich schopnosť klesala a ich výsledky boli značne horšie. Náš vzdelávací systém je postavený len na jednej správnej odpovedi a žiaci obyčajne nemôžu prísť na riešenie či výsledok spoločne, niečo čo v prostredí mimo školy znamená spoluprácu. Prednášku uzatvára myšlienkou, že je potrebné zmeniť pohľad na schopnosti ľudí, prekonať starý koncept, uznať, že množstvo skvelých vecí sa ľudia učia práve v skupine a že spolupráca je podstatou rastu a predovšetkým, že je to o zvykoch vzdelávacích inštitúcii a vzdelávacieho prostredia.

Video si možete pozreť tu RSA Animate- Changing Education Paradigm 

Prednášku, v ktorej hovorí priamo o tom ako školy zabíjajú kreativitu (so slovenskými titulkami) nájdete tu