INTERKULTURNÍ UČENÍ

Termínu „interkulturní učení“ lze rozumět na různých úrovních. Doslovně se interkulturní učení vztahuje k individuálnímu procesu získávání
znalostí, postojů nebo chování, které jsou spojeny s interakcí s odlišnými kulturami. Velmi často je však interkulturní učení chápáno v širším kontextu a označuje koncept toho, jak spolu mohou lidé odlišného původu mírumilovně žít, a proces, který je zapotřebí k vytvoření takové společnosti.
„Učení“ je v tomto kontextu následně chápáno méně na individuální úrovni, ale spíše klade důraz na otevřený charakter tohoto procesu směrem k „interkulturní“ společnosti.

Řada T-Kit je výsledkem jednoletého společného úsilí lidí z různého kulturního, profesního a organizačního prostředí. Školitelé mládeže, vůdci mládeže v neziskových organizacích a profesionální autoři spolupracovali na tom, aby vytvořili vysoce kvalitní publikace, které by se zaměřily na potřeby cílové skupiny a zároveň by uznaly rozmanitost přístupů ke každému tématu napříč Evropou.

  •  Více se dočtete v příručce, kterou si tu můžete stáhnout.

 

Z anglického originálu Intercultural Learning T-Kit, vydaného Radou Evropy a Evropskou komisí v listopadu 2000, přeložila Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT,

Překlad: Ludmila Pocová
Jazyková redakce: Petr Šámal
Koordinátorka českého vydání: Lucie Jarolímková