INTERKULTURNÍ UČENÍ

Termín „interkulturní učení“ lze rozumět na různých úrovních. Doslovně se interkulturní učení vztahuje k individuálnímu procesu získávání znalostí, postojů nebo chování, které jsou spojeny s interakcí s odlišnými kulturami. Velmi často je však interkulturní učení chápáno v širším kontextu a označuje koncept toho, jak spolu mohou lidé odlišného původu mírumilovně žít, a proces, který je zapotřebí k vytvoření takové společnosti. „Učení“ je v tomto kontextu následně chápáno méně na individuální úrovni, ale spíše klade důraz na otevřený charakter tohoto procesu směrem k „interkulturní“ společnosti. Řada T-Kit je výsledkem jednoletého společného úsilí lidí z různého kulturního, profesního a organizačního prostředí. Školitelé mládeže, vůdci mládeže v neziskových organizacích a profesionální autoři spolupracovali na tom, aby vytvořili vysoce kvalitní publikace, které by se zaměřily na potřeby cílové skupiny a zároveň by uznaly rozmanitost přístupů ke každému tématu napříč Evropou.

 

V  příručce naleznete zejména toto:

  • některé způsoby, jak nahlížet na kontext a důležitost interkulturního učení
  • shrnutí některých teorií, které mohou napomoci k pochopení základů interkulturního učení
  • tipy na vytvoření různých druhů relevantních metod
  • modely, jak vést tematické workshopy
  •  návrhy, jak jít dál
  • hodnotící formulář (protože vaše zpětná vazba bude nejdůležitější pro práci na budoucích vydáních)

 

 

Z anglického originálu Intercultural Learning T-Kit, vydaného Radou Evropy a Evropskou komisí v listopadu 2000, přeložila Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT,

Překlad: Ludmila Pocová
Koordinátorka českého vydání: Lucie Jarolímková
© Národní institut dětí a mládeže MŠMT, prosinec 2007