Hodnoty a postoje. Patria do tried? Webinár pre učiteľov

„Aj keď na to moji žiaci majú potrebné zručnosti, v budúcnosti skôr nebudú schopní niesť zodpovednosť za stav planéty a podobu sveta, v ktorom žijeme,” tvrdí podľa Analýzy stavu globálneho vzdelávania na Slovensku každý tretí učiteľ.

Prečo je dôležité rozvíjať triedach nielen poznatky a zručnosti žiakov, ale aj ich hodnoty a postoje? Je to vôbec úloha školyA akú rolu v tom celom zohrávajú učitelia? 

Diskutovať budeme aj o tom, ako môžeme spoločne prispieť k tomu, aby si mladí ľudia tvorili názory na základe faktografických poznatkov ale aj poznaní svojich hodnôt. Zaujímať nás budú aj vaše vlastné skúsenosti a názory. Čo sa vám v triedach najviac osvedčilo a čo vám naopak robí najväčší problém?

Interaktívny webinár pre učiteľov: Hodnoty a postoje. Patria do tried? sa uskutoční v pondelok 2. 11. 2020 v čase od 20:00-21:00. 

Hosťami webináru budú odborníci z oblasti sociológie, psychológie a učiteľstva:

  • sociologička Mgr. Lýdia Marošiová  
  • neuropsychológ PhDr. Robert Krause PhD., MBA  
  • učiteľka Mgr. Kristína Michalicová  
  • metodička globálneho vzdelávania Mgr. Lenka Putalová 

Diskusiu moderuje Frederika Halászová z Človeka v ohrození. 

Na webinár je potrebné prihlásiť sa cez tento  formulár najneskôr do piatka 30. 10.: http://bit.ly/Webinarpreucitelov

Facebookovú udalosť nájdete cez tento odkaz: https://fb.me/e/cmh5TLGGP 

V pondelok 2. 11. 2020 všetkým prihláseným účastníkom pošleme bližšie info s odkazom na pripojenie k webináru.

Webinár je realizovaný v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 a je podporený z EÚ.