GLOBÁLNÍ DIMENZE VE VÝUCE

Dostává se vám do rukou publikace, jejíž český překlad vznikl v rámci mezinárodního projektu Teachers Agents of Change – Za změnou je učitel. Hlavním důvodem pro vznik překladu této příručky je, že v českém prostředí neexistuje zatím žádná publikace, která by globální témata zprostředkovávala přímo budoucím pedagogům. Záměrem této příručky je, abyste získali hlubší porozumění tématům vztahujícím se ke globální dimenzi a aby vám byla podporou při výuce budoucích pedagogů. Příručka dále ukazuje, jak může globální dimenze pomoci budoucím pedagogům v dosažení statusu kvalifikovaného učitele (QTS) a je také cenným výukovým zdrojem pro budoucí učitele a rozvoj veškerého školního personálu.Příručka dále ukazuje, jak může globální dimenze pomoci budoucím pedagogům v dosažení statusu kvalifikovaného učitele (QTS) a je také cenným výukovým zdrojem pro budoucí učitele a rozvoj veškerého školního personálu. Autorem původní anglické verze je organizace Development Education Project, která spolu s Institute for Global Responsibility, World University Service a společností Člověk v tísni tvoří konsorcium se společným cílem ukotvování kurzů globálního rozvojového vzdělávání na českých a polských vysokých školách. Ačkoli vznikla v jiném než českém prostředí, věříme, že pro vás bude hodnotnou inspirací.

 

Pro snadné využití byla příručka rozdělena do jednotlivých sekcí:

 

  • CO JE GLOBÁLNÍ DIMENZE
  • JAK MOHOU VYSOKOŠKOLŠTÍ PEDAGOGOVÉ A MENTOŘI PODPOŘIT BUDOUCÍ UČITELE, ABY SE ZABÝVALI GLOBÁLNÍ DIMENZÍ
  • DOTAZOVÁNÍ, KRITICKÉ MYŠLENÍ A KRITICKÁ GRAMOTNOST
  • VÝUKOVÉ STRATEGIE A NÁSTROJE PRO VÝUKU O GLOBÁLNÍ DIMENZI
  • ŠKOLÍCÍ AKTIVITY KE GLOBÁLNÍ DIMENZI
  • JAK ZAPOJIT GLOBÁLNÍ DIMENZI DO KURIKULA A DALŠÍCH ŠKOLNÍCH AKTIVIT?
  • AUDITY GLOBÁLNÍ DIMENZE, OCENĚNÍ A SROVNÁVACÍ SYSTÉMY
  • PŘÍLOHY

 

 

Český překlad této publikace byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva
zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury. Za obsah dokumentu nese zodpovědnost
Manchaster Development Education Project, nejedná se o stanoviska EU.