Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách, GEOGRAFIA

Prečo je globálne vzdelávanie dôležité?

Žijeme vo svete, v ktorom nás voľný pohyb ľudí, financií a informácií spája s ľuďmi žijúcimi
vo vzdialených krajinách viac ako kedykoľvek predtým. Naše každodenné rozhodnuia o
tom, čo si oblečieme, čo zjeme, ako cestujeme do školy, či ako často použijeme mobilný
telefón ovplyvňujú nielen našu budúcnosť, ale aj budúcnosť ľudí, ktorí naše oblečenie šijú,
pestujú potraviny, čo máme každý deň na tanieri, či ťažia v baniach rudy potrebné na výrobu
našich mobilných telefónov. Budúce smerovanie medzinárodného rozvoja, politiky či nášho
zaobchádzania so životným prostredím závisí na našich každodenných rozhodnutiach. Na tieto
výzvy by mali v 21. storočí reagovať aj školy.

 

Táto príručka je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov – prostredníctvom zážitkových aktivít. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy.

 

 

Autorka: Tatiana Cárová, Andrej Návojský, Mária Nogová a kol.
Človek v ohrození, o. z. 2012