Filmy Prečo chudoba?

Prinášame ďalší tip na kvalitné filmy o globálnych témach. Filmy zo série „Prečo chudoba?” provokujú a nabádajú k hlbšiemu zamysleniu. Môžu sa tiež stať zaujímavým spestrením výučby a podnetom k diskusii.

Filmový projekt Prečo chudoba? zahŕňa 8 hodinových dokumentov, ktoré pripravili oceňovaní filmoví producenti, a 30 kratších príspevkov. Filmy provokujú a nabádajú k novým myšlienkam a otázkam o širších témach. Odvysielané boli v novembri 2012 po celom svete. Tento projekt pokračoval v šľapajach podobného filmového cyklu z minulosti s názvom „Prečo Demokracia?“, ktorý vznikol v roku 2007.

Prečo Chudoba? využíva film ako prostriedok, ktorým sa snaží zapojiť čo najviac ľudí do debaty na tému chudoba. Nejde pritom o podporu jedného konkrétneho riešenia na celosvetovú chudobu. Cieľom projektu je primäť ľudí, aby sa zamysleli a položili si otázky. Aké to je, žiť v chudobe? Ako to človeka ovplyvní? Prečo je to podstatné o chudobe vôbec rozprávať? Čo môžem urobiť pre zmenu ja? Cieľom je aj inšpirovať ľudí, aby sa stali súčasťou riešenia. Projekt ponúka divákom informácie a zdroje k problematike. Rovnako tak sa snaží zapojiť kompetentné štátne orgány, aby hľadali možnosti a prispeli k potrebnej zmene.

Hovorilo sa, že v tomto storočí máme možnosť prekonať extrémnu chudobu. Ale chudoba zostala. Naopak, priepasť medzi chudobnými a bohatými sa stále zväčšuje. Mení sa aj demografia chudoby. Nová chudoba sa objavuje na globálnom Severe, pričom nové bohaté skupiny vznikajú na globálnom Juhu, kedysi chudobnejšom. Globálna chudoba a spomínaná nerovnosť majú štrukturálny pôvod.
O týchto štrukturálnych dôvodoch chudoby rozprávajú dlhšie dokumentárne filmy. Ide o problémy ako daňové úniky pri nadnárodných spoločnostiach, pozemkové práva chudobných, nerovný prístup k zdravotníckej starostlivosti, či rodová nerovnosť.
Krátke príspevky sú zamerané na konkrétne životné príbehy a snahu vysporiadať sa s chudobou a nerovnosťou v každodennom živote.
Jednotlivé filmy sú na sebe nezávislé, no ako celok prinášajú komplexný pohľad a odrazový mostík k otázke, prečo chudoba existuje vo svete hojnosti.

Všetky filmy je možné pozerať voľne online, alebo si ich bezplatne stiahnuť. Princíp voľného zdieľania má napomáhať šíreniu myšlienky projektu, aby sa čím viac ľudí nad témou chudoby zamyslelo. Projekt preto podporuje premietania týchto filmov na školách. Celý cyklus bol odvysielaný na slovenskej a českej televízii a viaceré diely sú tak na internete dostupné aj po slovensky či česky.

Okrem samotných filmov sa na stránke projektu nachádza množstvo článkov a diskusií.
Pre učiteľov môže byť rovnako atraktívna interaktívna infografika Ty, chudoba a svet. Po zadaní krajiny a pohlavia predstaví používateľovi príslušné štatistiky – index ľudského rozvoja (IHDI), dennú dávku kalórií, priemernú dĺžku života, pocit šťastia a počet rokov strávených v škole. Na základe týchto údajov je možné porovnávať situáciu v jednotlivých krajinách.
Okrem toho obsahuje stránka aj sprievodcu k celej sérii filmov, ktorého môžu učitelia využiť ako príručku, či pomôcky pri organizovaní filmových premietaní.
Stránka napokon prináša nápady a odkazy na ďalšie stránky a organizácie, ktoré sa venujú témam jednotlivých filmov.

 

Všetky spomínané filmy, ďalšie materiály a viac informácií nájdete na domovskej stránke projektu TU, alebo aj TU.