Edukačný film k projektu Aktívne globálne školy

Prečo je film vhodným nástrojom k vyučovaniu? Opýtali sme sa Andreja Návojského, tvorcu mnohých metodických materiálov globálneho vzdelávania a manažérom projektu Aktívne globálne školy.

Zámerom trojročného vzdelávacieho projektu Aktívne globálne školy (Global Action Schools), ktorý prebiehal na Slovensku, v Poľsku, v Českej republiky, na Malte, v Rakúsku a v Thajsku bolo, aby žiaci a žiačky prevzali iniciatívu v skúmaní fungovania svojej školy a v realizovaní zmien, ktoré by smerovali k zlepšeniu života v rozvojových krajinách. Je to zatiaľ jediný projekt globálneho vzdelávania na Slovensku v rámci, ktorého vznikol aj vzdelávací film, o ktorom sme sa porozprávali s Andrejom Návojským.

Z akého dôvodu ste sa rozhodli vytvoriť vzdelávací film?

Hlavným cieľom projektu bolo aktivizovať slovenské školy v realizovaní zmien, ktoré by smerovali k zodpovednejšiemu a angažovanému správaniu. Projekt mal tri logické kroky – Uvedomiť si , Preskúmať a Konať. Film sa mi zdal vhodným nástrojom k aktivizácii zapojených či novooslovených škôl. Na malom priestore sa totiž podarilo vytvoriť základné povedomie k trom témam – ľudské práva, spravodlivejší obchod a klimatické zmeny. Čo je však dôležitejšie, film bol nástrojom k prezentovaniu príkladov dobrej praxe, teda škôl, ktoré realizovali zmeny v spomenutých témach priamo na škole. Organizovali ľudskoprávne happeningy, stávali sa energeticky zodpovednejšími, či sa zamerali na lokálne a fairtrade produkty. Konkrétne príklady škôl môžu aktivizovať iné školy a ukázať, že zmena je možná. A film ako aktivizačný a dynamický nástroj je vhodným k prezentovaniu týchto zmien.

Aké sú hlavné témy filmu?

Film sa v prvej časti zameriava na prezentovanie a hľadanie súvislostí v troch hlavných témach – ľudské práva, spravodlivejší obchod a klimatické zmeny. Ukazuje, ako sú tieto témy prepojené s našimi životmi a čo môžeme urobiť, aby sa situácia v iných častiach sveta menila. Druhá polovica filmu ukazuje konkrétne kroky, ktoré k lepšiemu a zodpovednejšiemu fungovaniu uskutočnili školy.

Prečo ste sa rozhodli, že film bude nielen v slovenskom ale aj v maďarskom jazyku?

Viedli ma k tomu dva dôvody. Do projektu boli zapojené aj školy s vyučovacím jazykom maďarským, takže sa mi zdalo prirodzené vyjsť im v ústrety a možnosť využívať film aj na predmetoch vedených v maďarskom jazyku. Druhým dôvodom bolo, že „maďarské” školy na Slovensku majú komplikovanejší prístup k inovatívnym metodickým materiálom. Tie sa produkujú v slovenskom jazyku a dostať sa k metodikám z Maďarska je náročnejšie.

Aká bola reakcia zo strany učiteľov a aká zo strany žiakov?

Veľmi dobrá. Učitelia oceňovali film ako vhodný motivačný nástroj pre žiakov. Vzhľadom na vhodnú dĺžku filmu sa mohol použiť na vyučovacej hodine a ostalo dosť času na následné aktivity, či diskusiu. Žiakov oslovila najmä dynamika, atraktívnosť filmu. Zložité témy vysvetľoval jednoduchým a vizuálnym spôsobom. Pre školy, ktoré sa vo filme objavili bol zároveň film aj otázkou prestíže.

Film ako pedagogický nástroj pri vyučovaní, v čom je podľa Vás prínosom, prečo by ho mali učitelia využívať?

Film je vhodným nástrojom k vyučovaniu z rôznych dôvodov. Dokáže vizuálne atraktívnym spôsobom predstaviť témy, ktoré by iným spôsobom mohli byť pre žiaka nudné. Zároveň dokáže vhodne stimulovať následné aktivity, diskusiu, či reflexiu. Pre učiteľa je vhodným doplnením, metodicky vďačným nástrojom, ktorý obohatí dynamiku vyučovacej hodiny.

 

Audiovizuálny materiál nájdete na http://www.youtube.com/watch?v=1Zkemb6fU-o