Dovedu to pochopit?

„Dovedu to pochopit?“ je velmi příznačný název pro tento materiál i pro celou práci s tématy multikulturní výchovy. Právě pochopení v podobě získání dostatku informací o člověku nebo kultuře, které neznáme, a pochopení ve smyslu tolerance k různým projevům chování lidí pocházejících z různých kulturních prostředí, je základním stavebním kamenem multikulturní výchovy. Vy i Vaši žáci žijete ve světě, který je plný již probíhajících konfliktů nebo situací a míst, kde je velký potenciál k tomu, aby zde konflikty teprve vznikly. Toto všechno se děje ve chvíli, kdy počet cizinců pobývajících na území České republiky vytrvale stoupá a jen díky jejich vzrůstajícímu počtu se zastavil trend snižování počtu obyvatel ČR. Jinakost ve vzhledu, zvycích i chování lidí kolem nás je tedy něčím, na co si obyvatelé České republiky budou muset stále více zvykat – tedy pokud se chtějí vyhnout častějším konfliktům. K tomu by mohlo přispět mnohem intenzivnější zapojení multikulturní výchovy do výuky českých škol. Multikulturní výchova je dnes jedním z takzvaných průřezových témat, kterému by se nějakým způsobem měla věnovat každá základní (a brzy již i střední) škola. Děje se tomu stále častěji, ale mnozí učitelé si stěžují na nedostatek materiálů s konkrétními aktivitami. Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni Vám proto v tomto materiálu nabízí pět seminářů věnovaných pěti různým tématům multikulturní výchovy. Díky tomu máte možnost zařadit tato na první pohled složitá a nejednoznačná témata do výuky v podobě, která by mohla bavit Vás i Vaše žáky.

 

PĚT SEMINÁŘŮ:

   1. HOLOCAUS
   2. ŽIVOT V GHETTU
   3. MIGRACE
   4. MEZINÁBOŽENSKÁ TOLERANCE
   5. NESNÁŠENLIVOST V HUDBĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři textů:
Kateřina Bártová, Ondřej Cakl, Lucie Dorůžková, Markéta Kadlecová, Klára Kalibová, Jiří Kubalík, Miroslava Ludvíková, Petr Metelka, Adéla Pospíchalová, Petra Sedláčková, Ivan Štampach, Ladislav Toušek, Zdeněk Vojtíšek, Marie Zahradníková.

© Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007