Dovedu to pochopit? – príručka pre multikultúrnu výchovu

Česká organizácia Člověk v tísni prišla s príručkou s témami multikultúrnej výchovy – Dovedu to pochopit? Cieľom príručky je formovať mladú generáciu, aby spoznala a pochopila odlišné kultúry a budovať tak vzájomnú toleranciu.

Česká organizácia Člověk v tísni (ČvT) v rámci svojho vzdelávacieho programu Varianty prišla s príručkou s témami multikultúrnej výchovyDovedu to pochopit? Vzdelávacie materiály vznikli v rámci projektu Dovedu to pochopit?, v reakcii na rastúcu xenofóbiu a nacionalistické nálady. V súčasnosti vidíme aj na Slovensku, že táto téma rezonuje.
Inštitúcia formujúca názory mladej generácie je bezpochyby aj škola. Školy však nemajú dostatok materiálov pre prácu s témami multikultúrnej výchovy. Práve preto sa rozhodla organizácia ČvT pre výučbové príručky. Až na pár výnimiek je obsah príručky rovnako dobre využiteľný aj pre slovenské školy.

Už výstižný názov príručky – Dovedu to pochopit? – naznačuje, že ide o potrebu spoznať a pochopiť odlišné kultúry a kultúrne prejavy. To vedie k tolerancii, ktorá je základom multikultúrnej výchovy.

O príručke

Didaktická príručka sa venuje piatim prierezovým témam multikultúrnej výchovy: holokaust, život v gete, migrácia, náboženská tolerancia a neznášanlivosť v hudbe. Ide o aktuálne spoločenské otázky, ktoré môžu byť rozoberané v rámci hodín dejepisu, geografie, náuky o spoločnosti / občianskej výchovy alebo hudobnej výchovy.

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”954″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”480″,”style”:”float: right;”,”typeof”:”foaf:Image”,”width”:”339″}}]]

Každá téma obsahuje: program modelového seminára, informácie pre učiteľov, slovník pojmov vzhľadom na tému a doporučenú literatúru a internetové odkazy.
Príručka je primárne určená pedagógom stredných škôl. Využiť ju môžu rovnako aj pedagógovia vyšších ročníkov základných škôl, pedagógovia voľného času a tí, ktorí sa venujú rôznym druhom neformálneho vzdelávania.
Témy sú moderne a atraktívne spracované a majú uľahčiť výučbu o zložitých témach ako tolerancia k iným národom, kultúram a náboženstvám. Príručka využíva interaktívne metódy výuky (diskusie či skupinové práce). Vedie aj k rozvoju komunikatívnych a sociálnych zručností – kritické myslenie, argumentácia a pod.

Texty sú pripravené odborníkmi, pracovníkmi ČvT, ktorí sa témam dlhodobo venujú a majú s nimi bohaté skúsenosti.

Zamerané na migráciu – aktualizované

Kapitola venujúca sa téme migrácie bola nedávno aktualizovaná. Táto časť hovorí napríklad o druhoch migrácie, čo je to tzv. brain drain, ale aj o príbehoch konkrétnych migrantov.

Celú príručku Dovedu to pochopit? nájdete TU.
Aktualizovanú verziu časti o migrácii nájdete TU.