Bohouš a Dáša za lidská práva

Úvodní slova Všeobecné deklarace lidských práv prohlašují, že lidská práva jsou „základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě“. Přesto podle našeho názoru obecné povědomí o lidských právech je v České republice stále nedostatečné. Vy, učitelé, stojíte navíc před nelehkým úkolem, a to naučit své studenty porozumět souvislostem současného světa a vybavit je takovými dovednostmi, které jim pomohou při řešení problémů v jejich každodenním životě. Učební materiály, které vám představujeme, by vám měly vaši práci usnadnit. Snažili jsme se je připravit tak, abyste o dané problematice získali základní informace, a spolu s nimi vám nabízíme výukové lekce, jejichž prostřednictvím se budou studenti učit novým informacím a zároveň budou rozvíjet své dovednosti. Chtěli jsme, aby odborné texty byly srozumitelné i těm učitelům, kteří se tématem v rámci své aprobace detailně nezabývají. Zařadili jsme proto k některým textům konkrétní příklady, upřesňující informace či jiné odkazy. Obtížnost a podrobnost textů je samozřejmě přizpůsobena žákům a studentům středních škol.Komiksy mohou studentům pomoci vybavit si vlastní zkušenosti, vyjádřit svůj názor či vyslovit své pocity, je však na vás, jak příběhy Bohouše a Dáši využijete.

 

 

 

 

 

Autoři: Jiří Knitl, Jiří Kopal, David Kosař, Jan Kratochvíl, Veronika Kristková, Jana Režná
© Člověk v tísni, o.p.s., 2008