Bohouš a Dáša na třžišti světa

Současná globalizace je jak důsledkem růstu lidské civilizace a rozvoje lidského poznání (objektivní, nezvratitelný proces, otázka naší přizpůsobivosti), tak důsledkem politické volby (subjektivní, ovlivnitelný rozměr, věc naší volby a zodpovědnosti). Globalizace, ani ekonomická globalizace, není jednoznačný, černobílý úkaz. O jejím charakteru, dopadech a hodnocení se vedou líté spory. Má mnoho různých podob, rovin a na různých místech se různým lidem v různou dobu nutně musí jevit jinak. Pro zdravý, vyvážený a proaktivní přístup ke globalizaci je proto třeba mít na vědomí její různé definice, rozměry a hlavně pozorně sledovat, z jakých pozic vychází ten či onen její výklad, vyvarovat se jednoznačných a radikálních soudů, chápat souvislosti a hledat cesty, jak s ní můžeme smysluplně pracovat. Je rovněž dobré si vyjasnit, co vlastně na globalizaci sledujeme my a kam se kloní náš vlastní pohled. „Co se to vlastně v dnešním světě děje?“. Jak všechny změny a události mohou ovlivnit naše životy? A co to může znamenat pro lidi žijící v rozvojových zemích? Otazníků současnosti je celá řada a jako má každá mince dvě strany, tak i odpovědi na otázky nejsou nikdy jednoznačné. Vy, učitelé, stojíte navíc před nelehkým úkolem, a to naučit své studenty porozumět souvislostem současného světa a vybavit je takovými dovednostmi, které jim pomohou při řešení problémů v jejich každodenním životě. Zároveň by se z nich měli stát zodpovědní občané, kterým není lhostejné, co se děje nejen v jejich blízkém okolí, ale i ve vzdálených oblastech, a chtějí přispět k pozitivním změnám.

 

 

Autor textů: Petr Lebeda
Odborný poradce: Josef Novotný
Autoři metodických pokynů: Petr Chára, Martina Novotná, Petra Skalická
Rok vydania: 2009