Bohouš a Dáša na stopě hladu

Pro určování míry hladu ve světě zavedlo mezinárodní společenství pojem potravinová bezpečnost vyjadřující ideální stav, kterého by se mělo snažit u všech lidí dosáhnout. Potravinová bezpečnost je zaručena tehdy, když za všech okolností mají všichni lidé ekonomický, sociální a fyzický přístup k dostatečnému množství zdravotně nezávadných a výživných potravin postačujících k pokrytí potřeb jejich výživy a stravovacích návyků tak, aby mohli vést aktivní a zdravý život. Udává se, že pro dosažení tohoto ideálního stavu je nutný přísun 2 100 kilokalorií za den. Pokud denní dávka potravin obsahuje méně než 1 800 kilokalorií, je již potravinová bezpečnost vážně narušena. Pojem potravinová bezpečnost je v češtině často zaměňován s pojmem bezpečnost potravin, tedy opatřením zaručujícím ochranu zdraví spotřebitele to, nad čím se hladový ani ve snu nezamýšlí. Pro úspěšný boj s hladem se musíme zaměřit na 3 hlavní složky potravinové bezpečnosti: dostupnost, přístup a kvalitu.

 

 

  • Dostupnost potravin je zajištěna tehdy, pokud je v oblasti fyzicky přítomno dostatečné množství potravin. Vliv zde hraje schopnost potraviny
    lokálně vypěstovat nebo je pořídit na trhu.
  • Přístup k potravinám znamená schopnost obyvatel si tyto potraviny obstarat. I když je na trhu dané země potravin dostatek, ne všichni si je mohou dovolit.
  • Kvalitní potraviny musí být nejen zdravotně nezávadné, ale zároveň musí obsahovat všechny složky potřebné k vedení zdravého a plnohodnotného života.

 

Autorka textů: Jana Klápová
Autoři metodických pokynů: Blanka Blažková, Martina Novotná, Petra Skalická, Kateřina Sobotková, Lenka Sobotová, Eva Vernerová
© Člověk v tísni, o.p.s. Praha, únor 2012