Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin

Hned v úvodu publikace najdete odbornou část, která se soustřeďuje na obecné globální novinky z oblasti potravinové bezpečnosti. Tato část poslouží učitelům jako informační nástroj, se kterým mohou dle svých potřeb a uvážení pracovat ve výuce. V následné metodické části jsou popsány aktivity, které sledují téma potravinové bezpečnosti z lokálního hlediska. Z hlediska využití aktivit ve výuce jsme se tentokrát zaměřili na jiné formy než klasické vyučovací hodiny. Metody a techniky jsou vhodné pro projektové dny, dlouhodobé školní projekty, ale i akce konané mimo školu – adaptační kurzy, exkurze, školy v přírodě, školní výjezdy a výlety apod.

 

  • Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o problematice hladu a přístupu k potravinám mezi učiteli a studenty v pěti zemích Evropské unie. Spolu s námi se na projektu podílejí také kolegové z jiných sekcí naší organizace Člověk v tísni – informační sekce Rozvojovka a vzdělávací program Jeden svět na školách.

 

Autorka textů: Dagmar Milerová Prášková
Autorky aktivit: Blanka Blažková, Kateřina Sobotková, Eva Špániková
© Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2014