Aktívne globálne školy, informačná časť

Projekt Aktívne globálne školy dáva možnosť základným a stredným školám zo Slovenska, Anglicka, Poľska, Českej republiky, Malty, Rakúska a Thajska prispieť k zmene kultúry školy smerom k aktívnemu riešeniu lokálnych a globálnych problémov. Informačná časť sa venuje trom témam Aktívnych globálnych škôl :

      1. Klimatické zmeny
      2. Spravodlivejší obchod
      3. Práva pre všetkých

Kapitoly Klimatické zmeny a Spravodlivejší obchod sú rozdelené do dvoch podkapitol: Oboznám sa a Konaj.

 • Oboznám sa – obsahuje zaujímavé a prehľadné informácie a fakty o danej téme. Tie sú
  doplnené o prípadové štúdie, štatistiky, skutočné príbehy a zaujímavosti. Táto časť obsahuje
  aj množstvo aktivít, ktoré sú odlíšené červenou farbou. Veľký výber umožňuje využiť
  aktivity pre rôzne vekové skupiny. Ponúkame aktivity využiteľné priamo na vyučovaní,
  ako aj projektové aktivity, ktoré si vyžadujú dlhšiu prípravu a realizáciu. Na konci tejo
  podkapitoly sme pripravili tipy a rady ako začleniť dané témy do učebných osnov

 

 • Konaj – ponúka tipy na zapojenie Vašej školy do rôznych projektov, kampaní a zároveň
  ukážky projektov zo slovenských a zahraničných škôl. Táto kapitola slúži ako inšpirácia
  k tvorbe školských aktivít a plánovaní každodenných zmien vo fungovaní školy smerom
  k aktívnym globálnym školám.

Kapitola Práva pre všetkých ponúka osem skutočných príbehov z rozvojových krajín a doplňujúce otázky, ktoré atraktívnou formou približujú životy ľudí, najmä detí, v chudobných krajinách. Príbehy poukazujú na porušovanie základných ľudských práv. K príbehom sme pripravili farebné fotografie z archívu OZ človek v ohrození, ktoré vizualizujú dané príbehy.

 

 

 

Autori: Kapitola Klimatické zmeny – Petra Ďurišová, Silvia Szabóová, Lukáš Zajac, Andrej Návojský, Mária Harmaňošová Kapitola Spravodlivejší obchod – Petra Ďurišová, Lukáš Zajac, Andrej Návojský Kapitola Práva pre všetkých – Lukáš Zajac, Marcela Ondeková, Andrej Návojský
© Človek v ohrození, o. z., 2008