Komunikácia v ochrane prírody

Táto publikácia je určená najmä profesionálnym ochrancom prírody a ochranárskej verejnosti, zrejme netreba osobitne analyzovať, prečo prírodu chránime. Malo by nás však zaujímať, ako ju chránime a či ju chránime efektívne a to z dvoch príčin:

  • Prvou je rýchli civilizačný rozvoj, čo v načom geografickom a spoločenskom prostredí predstavuje synonymum neprestajne sa zvyšujúceho tlaku na prírodu. Zhoršovanie prírodného prostredia je viditeľné takmer zo dňa na deň.
  • Druhou príčinou je fakt, že do ochrany prírody investuje spoločnosť veľa penazí. Štát zriadil špecializované organizácie s možnostvom zamestnancov, do ochrany prírody a životného prostredia plynú stovky miliónov korún z verejných aj zo súkromných zdrojov. Dobrovolníci a ich organizácie zase venujú ochrane prírody množstvo energie, času a vedomostí. Je teda v našom spoločnom záujme, aby sa týmito prostriedkami neplytvalo a aby boli dobre využité, čiže aby zdroje, ktoré sme vynaložili, mali naozaj požadovaný efekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori: Ján Roháč, Andrej Gašpar
Vydala Nadácia EKopolis, 2007