Afrika: Najčastejšie mýty

Jedna z najnovších publikácií z dielne OZ Človek v ohrození je metodická príručka pre stredné školy Afrika: Mýty a fakty. Rozhodli sme sa, že jednotlivé mýty predstavíme v pravidelnom cykle na tejto stránke. Prečo? Nájdete v nasledujúcom článku.

Chudoba, hlad, choroby, púšť, vojny. To sú najčastejšie asociácie ľudí na Slovensku s africkým kontinentom. Mnohé populárne obrazy Afriky sú založené na predstavách, ktoré prezentujú tento kontinent a jeho obyvateľov fragmentovane, nepresne a často i klamlivo. Mýty a stereotypy sa dostávajú do povedomia ľudí rôznym spôsobom. Tie o Afrike predovšetkým prostredníctvom médií, ale aj literatúry, fotografie či rozprávania cestovateľov.

Africký kontinent je v našich médiách prezentovaný spôsobom, ako žiadny iný. Napríklad správa o hladomore v časti Somálska a severnej Keni je vo večerných správach uvedená pod titulkom „Afrika hladuje“. Z toho nadobúdame pocit, že taká je situácia na celom kontinente. Je to podobné ako informovať o masových demonštráciách v tureckom Istanbule spôsobom: „v Európe zavládli nepokoje“. O iných kontinentoch už bývajú naše správy presnejšie. Povstalecké skupiny v Kolumbii sa v našich médiách nevydávajú za ozbrojené konflikty v Južnej Amerike a terorizmus v Afganistane a Pakistane nie je zobrazovaný ako terorizmus v Ázii. Hoci niektoré stereotypy môžu byť aj pozitívne ladené (ako napríklad, že všade v Afrike je nádherná príroda, či všetci Afričania sú stále veselí a veľa sa smejú), stále ide o generalizáciu a zjednodušovanie skutočnosti.

Samotné pojmy ako „Afričania“, alebo „typicky africké“ sú pri obrovskej rôznorodosti kontinentu takmer nezmyslom. Tento fenomén presne pomenoval významný poľský reportér a novinár, Ryzsard Kapuscinski „…významní antropológovia nikdy nehovoria „africká kultúra“, či „africké náboženstvo“, lebo vedia, že nič také nejestvuje, že podstatou Afriky je jej nekonečná rôznorodosť. Na kultúru každého etnika hľadia ako na špecifický, jedinečný a neopakovateľný svet. Zatiaľ čo európske myslenie, náchylné na radikálny redukcionizmus, na škatuľkovanie a zjednodušovanie, rado strká všetko africké do jedného vreca a uspokojuje sa s lacnými stereotypmi.“

Prostredníctvom tejto publikácie a pravidelných článkov na tejto stránke chceme priniesť vyváženejšie informácie o mýtami opradenom kontinente a predstaviť modernú rozvíjajúcu sa Afriku s objektívnejšími pohľadmi na históriu, kultúru, prírodné podmienky, ekonomiku a obyvateľov tohto rozľahlého kontinentu z takej stránky, ako ich možno nepoznáte.

Prvý mýtus, ktorý vám predstavíme v nasledujúcom článku bude o „bielych ľuďoch“ – pohľad z druhej strany.

PDF verziu publikácie Afrika: Mýty a fakty nájdete v knižnici