Záverečná konferencia v projekte Modelové školy GV

Na záverečnej konferencii, ktorú organizoval Človek v ohrození predstavili pedagógovia základných a stredných škôl svoje tipy, ako začleňovali globálne témy do vyučovania.

Na záverečnej konferencii k projektu Modelové školy globálneho vzdelávania, ktorú organizoval Človek v ohrození predstavili pedagógovia základných a stredných škôl svoje tipy, ako začleňovali globálne témy do vyučovania. Úvodný príhovor predniesla Soňa Časnochová z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá vyzdvihla zrozumiteľne nastavenú Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016.

Na konferencii sa predstavili štyri školy, ktoré v priebehu osemnástich mesiacov doplňovali svoje vyučovacie hodiny o globálne témy ako chudoba, detská práca alebo dodržiavanie ľudských práv vo svete. Na workshopoch názorne predviedli ukážkové hodiny. Tak mali účastníci možnosť zažiť hodinu angličtiny s detskou prácou v Číne, skypovanie so študentami v Bosne a Hercegovine, či Nepálu, alebo ako chlieb vnímajú v rôznych krajinách sveta. “Bola som prekvapená ako učitelia do projektu vstupovali s entuziazmom. Veľmi oceňujem, ako citlivo vnímali globálne vzdelávanie a jeho dimenziu premietli do všetkých vyučovacích predmetov. Globálne vzdelávanie nevnímali len cez jeden predmet, ale ako problém, ktorý je možné implementovať cez všetky vyučovacie predmety,” hovorí Dáša Vargová, odborná garantka gymnázia v Hnúšti.

model

Pedagógom pri príprave na vyučovacie hodiny pomáhali odborní garanti a koordinátori z organizácie Človek v ohrození. “Na začiatku som váhala, či sa zapojiť, ale mám rada nové veci, a tak som išla do toho. Na každú vyučovaciu hodinu som sa musela síce omnoho dôkladnejšie pripraviť ako pri tradičnom vyučova

ní, ale na hodine som už iba sledovala, ako žiaci samostatne pracujú,” hovorí Jana Hečková, učiteľka angličtiny na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. “Globálna téma ich vždy zaujala, museli sa naučiť argumentovať, kriticky uvažovať. Aj pasívni žiaci zrazu boli aktívni a dobrovoľne sa zapájali. S globálnym aspektom už mám odučených dvadsať hodín a hoci projekt končí, určite v tom budem pokračovať aj naďalej,” dodáva Hečková.

modelove

V závere konferencie sa konal krst metodickej príručky Modelové školy globálneho vzdelávania. Publikáciu pokrstil jeden z jej editorov profesor Erich Mistrík. Rozhodol sa pre čistú vodu, ktorá je neodmysliteľným prvkom globálnych problémov vo svete. Príručky si z konferencie všetci účastníci odniesli so sebou. V elektronickej podobe ju nájdete tu  alebo si ju môžete objednať zadarmo na info@clovekvohrozeni.sk alebo vyzdvihnúť v organizácii Človek v ohrození, Svoradova 5, Bratislava