SVET MEDZI RIADKAMI – diskurz

Čo by vám mala dať táto kapitola?

  • vedomá práca s kategóriami a šablónami – naše myslenie prirodzene používa šablóny a kategórie, zjednodušujeme si tým vnímanie reality.
  • čo je to diskurz, ako je rámovaný a aké má pravidlá
  • čo je to kritická analýza diskurzu – ako “čítať” medzi riadkami, v akom kontexte text vzniká, akú pozíciu autor zaujíma
  • ako nazerať medzi riadky

Viac sa dočítate v ďalšej časti publikácie, ktorú si tu môžete stiahnuť.