Partneri

SlovakAid
Oficiálna rozvojová spolupráca je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Vychádza z vnímania spoluzodpovednosti za globálny rozvoj, ku ktorému chcú vlády štátov takýmto spôsobom napomôcť. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid v roku 2003, kedy sa Slovensko z prijímateľskej krajiny stalo donorom.
Lucia Kišš, MSc.
http://www.slovakaid.sk
Človek v ohrození
Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Naša práca je rozdelená do piatich okruhov: humanitárne zásahy, rozvojová spolupráca, ľudské práva, sociálna integrácia a globálne vzdelávanie. Osobité postavenie má festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý patrí medzi vlajkové lode organizácie.
http://www.clovekvohrozeni.sk
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Nájdete nás v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová.
https://www.zivica.sk/
PDCS
PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
https://pdcs.sk/sk/