KOMPASITO, Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam

  Ľudia ako takí sa nerodia so schopnosťou demokratického spolunažívania. Predpokladom života v demokracii sú poznatky, zručnosti a postoje, ktoré si človek osvojuje a pestuje po celý svoj život. Deti by mali porozumieť základným pojmom, akými sú demokracia a ľudské práva. Výchovu a vzdelávanie o hodnotách, medzi ktoré patria dôstojnosť, tolerancia a rešpekt k iným … Čítať ďalej KOMPASITO, Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam